2017-07-11 07:51

2017-07-11 07:51

Nya siffror visar att arbetslösheten minskar

SÄFFLE: 807 personer arbetslösa i juni

I juni var det 807 personer i Säffle kommun som var öppet arbetslösa eller arbetssökande i program med aktivitetsstöd. Det är en minskning med 3,4 procent jämfört med juni förra året då motsvarande siffra låg på 835 personer.

Arbetsförmedlingen har presenterat ny statistik för juni månad.

Den visar att arbetslösheten i Säffle kommun har minskat det senaste året. I juni i år var det 319 personer som var öppet arbetslösa och 488 personer som ingick i program med aktivitetsstöd. Av dem var det 214 personer som hade varit utan arbete i över två år.

Tittar man på fördelningen mellan kvinnor och män så är antalet kvinnor som är öppet arbetslösa och i program med aktivitetsstöd oförändrat mellan juni 2016 och juni 2017. Siffran ligger kvar på 362 personer. Antalet män som är öppet arbetslösa eller ingår i program med aktivitetsstöd har däremot minskat från 473 till 445 personer på motsvarande tid. Arbetslösheten har minskat även bland unga i åldrarna 18 till 24 år. I juni 2016 var 163 personer mellan 18 och 24 år öppet arbetslösa eller sökande i program med aktivitetsstöd. Samma månad i år låg motsvarande siffra på 152 personer. Det innebär en minskning med 6,7 procent.

Det är främst bland personer födda i Sverige som arbetslösheten har minskat. Bland svenskfödda var det i juni förra året 393 personer som var öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd. Jämför man med juni i år så har det skett en minskning med 18,6 procent till 320 personer.

Ser en ökning

Bland personer födda utanför Europa har antalet arbetssökande däremot ökat. I Säffle kommun fanns det i juni förra året 389 personer födda utanför Europa som var öppet arbetslösa eller ingick i program med aktivitetsstöd. I juni 2017 var siffran uppe i 432 personer vilket innebär en ökning med 11,1 procent. I Säffle kommun var 11,8 procent av den registerbaserade arbetskraften i juni 2017 öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd. Bland unga, 18-24 år, låg motsvarande siffra på 19,6 procent och bland utrikesfödda låg den på 54,7 procent.

Arbetsförmedlingen har presenterat ny statistik för juni månad.

Den visar att arbetslösheten i Säffle kommun har minskat det senaste året. I juni i år var det 319 personer som var öppet arbetslösa och 488 personer som ingick i program med aktivitetsstöd. Av dem var det 214 personer som hade varit utan arbete i över två år.

Tittar man på fördelningen mellan kvinnor och män så är antalet kvinnor som är öppet arbetslösa och i program med aktivitetsstöd oförändrat mellan juni 2016 och juni 2017. Siffran ligger kvar på 362 personer. Antalet män som är öppet arbetslösa eller ingår i program med aktivitetsstöd har däremot minskat från 473 till 445 personer på motsvarande tid. Arbetslösheten har minskat även bland unga i åldrarna 18 till 24 år. I juni 2016 var 163 personer mellan 18 och 24 år öppet arbetslösa eller sökande i program med aktivitetsstöd. Samma månad i år låg motsvarande siffra på 152 personer. Det innebär en minskning med 6,7 procent.

Det är främst bland personer födda i Sverige som arbetslösheten har minskat. Bland svenskfödda var det i juni förra året 393 personer som var öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd. Jämför man med juni i år så har det skett en minskning med 18,6 procent till 320 personer.

Ser en ökning

Bland personer födda utanför Europa har antalet arbetssökande däremot ökat. I Säffle kommun fanns det i juni förra året 389 personer födda utanför Europa som var öppet arbetslösa eller ingick i program med aktivitetsstöd. I juni 2017 var siffran uppe i 432 personer vilket innebär en ökning med 11,1 procent. I Säffle kommun var 11,8 procent av den registerbaserade arbetskraften i juni 2017 öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd. Bland unga, 18-24 år, låg motsvarande siffra på 19,6 procent och bland utrikesfödda låg den på 54,7 procent.