2017-07-10 14:39

2017-07-11 16:56

Fick svar på frågan om gödselförbud

VÄRMLANDSNÄS: Bäckström (C) inte nöjd med svaret

Riksdagsledamoten Daniel Bäckström (C) har nu fått svar på sin skriftliga fråga om gödselförbud som han tidigare ställt till jordbruksministern Sven-Erik Bucht (S).
>Bäckström anser att det är ett intetsvar utan ambitioner.

Förra året beslutade mark- och miljödomstolen att en lantbrukare på Värmlandsnäs inte får gödsla sina åkrar på helgerna.

Lantbrukaren hade yrkat hos mark- och miljödomstolen om friare villkor för gödselspridning. Lantbrukaren fick stöd av Säffle kommun som ansåg att det inte fanns någon anledning att förhindra gödselspridning på helgerna. Inte heller hade några grannar klagat. Trots det valde mark- och miljödomstolen att avslå lantbrukarens yrkande och gick därmed på länsstyrelsens linje.

Ställde fråga igen

Riksdagsledamoten Daniel Bäckström (C) från Säffle har varit engagerad i frågan och ställde förra året frågor i ärendet till jordbruksminister Sven-Erik Bucht (S). Svaret från jordbruksministern innebar att det inte skulle tillsättas någon ny utredning. Bäckström var inte nöjd med svaret och sade redan då att han skulle driva frågan vidare.

I juni i år ställde Daniel Bäckström en ny skriftlig fråga till jordbruksminister Sven-Erik Bucht (S).

Anledningen till att han tog upp frågan på nytt var den nya livsmedelsstrategi som riksdagen klubbat igenom. ”Strategin syftar till att öka den nationella matproduktionen, och regeringen har dessutom betonat vikten av mål för ekologisk produktion. Men gödsling, en av de mest grundläggande delarna för att producera mat, är förbjuden i flera av Sveriges kommuner”, skrev Bäckström i sin skriftliga fråga. I frågan påpekar Bäckström att gödselförbudet börjar bli ett större problem för ekologiska producenter.

Fick svar

I och med den nya livsmedelsstrategin tycker Bäckström att man ska ta upp frågan igen och hans fråga till jordbruksministern var därför: ”Hur ställer sig stadsrådet och regeringen till att se över reglerna för gödsling nu när livsmedelsstrategin är på plats?”.

Nu har Sven-Erik Bucht svarat på frågan.

Bucht avslutar sitt skriftliga svar med: ”Regeringen arbetar fortlöpande med att utveckla och förbättra regelverk. I dagsläget pågår inget specifikt förändringsarbete vad gäller bestämmelserna om gödselspridning. Men jag utesluter inte att detta kommer att ske för att vidta de åtgärder och insatser som behövs för att nå målen i livsmedelsstrategin.”

Daniel Bäckström anser att det var ett intetsvar utan ambitioner om att ta tag i problematiken. Han anser att ministern och regeringen saknar helhetsperspektiv och inte ser konsekvenserna som gödselförbudet får för produktionen.

Förra året beslutade mark- och miljödomstolen att en lantbrukare på Värmlandsnäs inte får gödsla sina åkrar på helgerna.

Lantbrukaren hade yrkat hos mark- och miljödomstolen om friare villkor för gödselspridning. Lantbrukaren fick stöd av Säffle kommun som ansåg att det inte fanns någon anledning att förhindra gödselspridning på helgerna. Inte heller hade några grannar klagat. Trots det valde mark- och miljödomstolen att avslå lantbrukarens yrkande och gick därmed på länsstyrelsens linje.

Ställde fråga igen

Riksdagsledamoten Daniel Bäckström (C) från Säffle har varit engagerad i frågan och ställde förra året frågor i ärendet till jordbruksminister Sven-Erik Bucht (S). Svaret från jordbruksministern innebar att det inte skulle tillsättas någon ny utredning. Bäckström var inte nöjd med svaret och sade redan då att han skulle driva frågan vidare.

I juni i år ställde Daniel Bäckström en ny skriftlig fråga till jordbruksminister Sven-Erik Bucht (S).

Anledningen till att han tog upp frågan på nytt var den nya livsmedelsstrategi som riksdagen klubbat igenom. ”Strategin syftar till att öka den nationella matproduktionen, och regeringen har dessutom betonat vikten av mål för ekologisk produktion. Men gödsling, en av de mest grundläggande delarna för att producera mat, är förbjuden i flera av Sveriges kommuner”, skrev Bäckström i sin skriftliga fråga. I frågan påpekar Bäckström att gödselförbudet börjar bli ett större problem för ekologiska producenter.

Fick svar

I och med den nya livsmedelsstrategin tycker Bäckström att man ska ta upp frågan igen och hans fråga till jordbruksministern var därför: ”Hur ställer sig stadsrådet och regeringen till att se över reglerna för gödsling nu när livsmedelsstrategin är på plats?”.

Nu har Sven-Erik Bucht svarat på frågan.

Bucht avslutar sitt skriftliga svar med: ”Regeringen arbetar fortlöpande med att utveckla och förbättra regelverk. I dagsläget pågår inget specifikt förändringsarbete vad gäller bestämmelserna om gödselspridning. Men jag utesluter inte att detta kommer att ske för att vidta de åtgärder och insatser som behövs för att nå målen i livsmedelsstrategin.”

Daniel Bäckström anser att det var ett intetsvar utan ambitioner om att ta tag i problematiken. Han anser att ministern och regeringen saknar helhetsperspektiv och inte ser konsekvenserna som gödselförbudet får för produktionen.