2017-06-15 08:16

2017-06-15 08:16

Bygger för LSS-boende

SÄFFLE: Fortsatt utveckling vid gamla Sundsborgskolan

Just nu förvandlas delar av paviljongerna vid Sundsborg till gruppboende. I mitten av september ska det vara klart för inflyttning.

Utanför Sundsborgsskolan fortsätter nu Säffleentreprenören Joacim Bertilsson och Bobygg satsningen med att omvandla de gamla paviljongerna till LSS-boende. Sex lägenheter som ska anpassas för funktionsnedsatta ska hyras ut till Säffle kommun. Utöver lägenheter blir det samlingslokal och personalutrymmen. Totalt handlar det om cirka 480 kvadratmeter.

Ska smälta in

Bygget ska harmoniera med intilliggande Sundsborgsskolan när det gäller färg och materialval. Fasaden ska precis som skolan kläs med fibercementpanel. Utöver lägenheterna i den största paviljongen, så finns det också planer på att uppföra fyra vanliga hyresrätter i den så kallade rektorsbyggnaden. Det är dock oklart när det bygget kan dra i gång, enligt Joacim Bertilsson.

Sammanlagt ska det bli tio lägenheter på två-tre rum och en bostadsyta på mellan 45 och 73 kvadrat.

Efterlängtat

Parallellt med bygget vid Sundsborgsskolan, så uppför också Säbo och byggbolaget Skanska sex lägenheter som blir LSS-anpassade på Sundsfältet. Lägenheterna blir på cirka 35 kvadratmeter vardera. Med tillhörande gemensamhetsutrymmen blir totalytan 600 kvadratmeter.

Gunnar Wigstrand, avdelningschef för funktionshinderomsorgen ser fram emot att Säffle får nya LSS-boenden som båda blir inflyttningsklara i höst.

– Flera personer har stått i kö länge, så det finns ett stort behov, speciellt bland unga vuxna. När vi inte haft anpassat boende har konsekvensen blivit att flera tvingats bo kvar hemma hos sina föräldrar.

Mer behövs

I dag har kommunen åtta LSS-boenden med 5-7 lägenheter vid varje boende. De planerade på Sundsfältet och Sundborgskolan ger ytterligare 12 platser. Det är ett bra tillskott, men det behövs mer, menar Gunnar Wigstrand.

– Brukarna som på sikt kommer vill inte ha en plats på gruppboende utan i stället bo i egen lägenhet med kontakt med oss. Sådant boende saknar vi i dag och det är något som vi måste hitta lösningar för.

Fotnot: LSS = Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Utanför Sundsborgsskolan fortsätter nu Säffleentreprenören Joacim Bertilsson och Bobygg satsningen med att omvandla de gamla paviljongerna till LSS-boende. Sex lägenheter som ska anpassas för funktionsnedsatta ska hyras ut till Säffle kommun. Utöver lägenheter blir det samlingslokal och personalutrymmen. Totalt handlar det om cirka 480 kvadratmeter.

Ska smälta in

Bygget ska harmoniera med intilliggande Sundsborgsskolan när det gäller färg och materialval. Fasaden ska precis som skolan kläs med fibercementpanel. Utöver lägenheterna i den största paviljongen, så finns det också planer på att uppföra fyra vanliga hyresrätter i den så kallade rektorsbyggnaden. Det är dock oklart när det bygget kan dra i gång, enligt Joacim Bertilsson.

Sammanlagt ska det bli tio lägenheter på två-tre rum och en bostadsyta på mellan 45 och 73 kvadrat.

Efterlängtat

Parallellt med bygget vid Sundsborgsskolan, så uppför också Säbo och byggbolaget Skanska sex lägenheter som blir LSS-anpassade på Sundsfältet. Lägenheterna blir på cirka 35 kvadratmeter vardera. Med tillhörande gemensamhetsutrymmen blir totalytan 600 kvadratmeter.

Gunnar Wigstrand, avdelningschef för funktionshinderomsorgen ser fram emot att Säffle får nya LSS-boenden som båda blir inflyttningsklara i höst.

– Flera personer har stått i kö länge, så det finns ett stort behov, speciellt bland unga vuxna. När vi inte haft anpassat boende har konsekvensen blivit att flera tvingats bo kvar hemma hos sina föräldrar.

Mer behövs

I dag har kommunen åtta LSS-boenden med 5-7 lägenheter vid varje boende. De planerade på Sundsfältet och Sundborgskolan ger ytterligare 12 platser. Det är ett bra tillskott, men det behövs mer, menar Gunnar Wigstrand.

– Brukarna som på sikt kommer vill inte ha en plats på gruppboende utan i stället bo i egen lägenhet med kontakt med oss. Sådant boende saknar vi i dag och det är något som vi måste hitta lösningar för.

Fotnot: LSS = Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

  • Albin Norén