2017-06-13 08:10

2017-06-13 08:11

Trygghetsvandring på Vintergatan

SÄFFLE: "Man är rädd för att gå ut på kvällarna"

Området vid Vintergatan upplevs som otryggt visar kommunens senaste medborgarenkät. I förra veckan anordnades därför en trygghetsvandring där de boende fick komma med synpunkter och förslag på förbättringar.

I Säffle kommuns och polisens medborgarundersökning där olika bostadsområden i Säffle fick betygsättas efter trygghetskänsla, stack Vintergatan ut som det mest otrygga området i Säffle.

Som ett led i polisens och kommunens gemensamma medborgarlöfte så anordnades i förra veckan en trygghetsvandring där allmänheten var välkommen att vara med. Deltog i promenaden gjorde ett femtontal boende samt representanter från polisen, räddningstjänsten, gatuenheten och Säbo. Syftet var att kartlägga möjliga förbättringar i den fysiska miljön för att öka känslan av trygghet.

Dåligt rykte

Bostadsområdet vid Vintergatan byggdes i början av 60-talet och omfattar ungefär 200 lägenheter, både bostadsrätter och hyresrätter. Ett 80-tal lägenheter hyr Migrationsverket av Säbo.

Kommunpolis Ivan Sokolowski menar att området har oförtjänt dåligt rykte.

– Det finns mycket tyckande och förutfattade meningar om Vintergatan och Sokolowski förklarade att av 54 anmälda våldsbrott i Säffle hittills i år, är det bara tre som varit på Vintergatan.

Flera av de som går med i vandringen säger att de upplever en otrygghet och vill se fler poliser på Vintergatan.

– Jag är rädd för att gå ut på kvällarna, säger en kvinna.

– Ja, man går gärna inte ut då, säger en annan.

Båda vill vara anonyma.

Kommunen och polisen tar oron bland de boende på allvar, men enligt Ivan Sokolowski så är bilden många gånger överdriven. Ofta är de negativa känslorna riktade mot utrikesfödda.

Förbättringar

Längst promenaden bland bostadshusen kom det fram en hel del åsikter om nedskräpning och att många kör alldeles fort och parkerar lite hur som helst.

Kent Davidsson från räddningstjänsten såg över framkomligheten vid en eventuell utryckning och noterade att ett antal stora träd nog var tvungna att tas ner för att brandkårens fordon skulle ta sig fram till lägenheterna. Niklas Ekberg, gatuchef, skrev ner konkreta förbättringsåtgärder som till exempel ny belysning längst viadukten till Lugnadalskolan.

Trivs bra

Bertil Karlsson berättade för ST att han var med när bostäderna på Vintergatan byggdes i början av 60-talet och att han murade teglet. Här har han nu bott de senaste 13 åren och trivs enormt bra, säger han. Men han upplever också att standarden har sjunkit. Det ligger ofta skräp runt containrar och folk vågar inte parkera bilar på vissa ställen. Folk är rädda att de ska förstöras.

Ida Andersson, kommunens säkerhetssamordnare skrev ner en lista på förslag.

– Det kom fram åsikter om vildvuxna häckar, förbättrad belysning och att lekplatsen är väldigt nedgången. En del saker finns redan i vår åtgärdsplan, säger Ida Anderson.

Polisen Ivan Sokolowski ansåg att det var bra att få in synpunkter och han var nöjd över att det var relativt mycket folk som gick med i vandringen.

I Säffle kommuns och polisens medborgarundersökning där olika bostadsområden i Säffle fick betygsättas efter trygghetskänsla, stack Vintergatan ut som det mest otrygga området i Säffle.

Som ett led i polisens och kommunens gemensamma medborgarlöfte så anordnades i förra veckan en trygghetsvandring där allmänheten var välkommen att vara med. Deltog i promenaden gjorde ett femtontal boende samt representanter från polisen, räddningstjänsten, gatuenheten och Säbo. Syftet var att kartlägga möjliga förbättringar i den fysiska miljön för att öka känslan av trygghet.

Dåligt rykte

Bostadsområdet vid Vintergatan byggdes i början av 60-talet och omfattar ungefär 200 lägenheter, både bostadsrätter och hyresrätter. Ett 80-tal lägenheter hyr Migrationsverket av Säbo.

Kommunpolis Ivan Sokolowski menar att området har oförtjänt dåligt rykte.

– Det finns mycket tyckande och förutfattade meningar om Vintergatan och Sokolowski förklarade att av 54 anmälda våldsbrott i Säffle hittills i år, är det bara tre som varit på Vintergatan.

Flera av de som går med i vandringen säger att de upplever en otrygghet och vill se fler poliser på Vintergatan.

– Jag är rädd för att gå ut på kvällarna, säger en kvinna.

– Ja, man går gärna inte ut då, säger en annan.

Båda vill vara anonyma.

Kommunen och polisen tar oron bland de boende på allvar, men enligt Ivan Sokolowski så är bilden många gånger överdriven. Ofta är de negativa känslorna riktade mot utrikesfödda.

Förbättringar

Längst promenaden bland bostadshusen kom det fram en hel del åsikter om nedskräpning och att många kör alldeles fort och parkerar lite hur som helst.

Kent Davidsson från räddningstjänsten såg över framkomligheten vid en eventuell utryckning och noterade att ett antal stora träd nog var tvungna att tas ner för att brandkårens fordon skulle ta sig fram till lägenheterna. Niklas Ekberg, gatuchef, skrev ner konkreta förbättringsåtgärder som till exempel ny belysning längst viadukten till Lugnadalskolan.

Trivs bra

Bertil Karlsson berättade för ST att han var med när bostäderna på Vintergatan byggdes i början av 60-talet och att han murade teglet. Här har han nu bott de senaste 13 åren och trivs enormt bra, säger han. Men han upplever också att standarden har sjunkit. Det ligger ofta skräp runt containrar och folk vågar inte parkera bilar på vissa ställen. Folk är rädda att de ska förstöras.

Ida Andersson, kommunens säkerhetssamordnare skrev ner en lista på förslag.

– Det kom fram åsikter om vildvuxna häckar, förbättrad belysning och att lekplatsen är väldigt nedgången. En del saker finns redan i vår åtgärdsplan, säger Ida Anderson.

Polisen Ivan Sokolowski ansåg att det var bra att få in synpunkter och han var nöjd över att det var relativt mycket folk som gick med i vandringen.

  • Albin Norén