2017-06-01 10:39

2017-06-01 10:39

Vill satsa på skola och omsorg

SÄFFLE: Majoriteten har enats om budgetförslag

Majoriteten satsar på skola och omsorg i sitt budgetförslag för 2018.

Barn- och utbildningsnämnden tilldelas drygt 400 miljoner och socialnämnden 370 miljoner i den politiska majoritetens budgetförslag. Det innebär nästan 8 respektive 7 procent mer i nämndernas kassor än förra året.

I pengarna som tilldelas BUN ingår även fortsatt en satsning på lärarlöner på sammanlagt 3,5 miljoner.

Anledningen till att majoriteten vill lägga extra pengar på BUN och socialnämnden är enligt Dag Rogne (C), kommunstyrelsens ordförande, de svaga skolresultaten i Säffle, samt utmaningen med hög ungdomsarbetslöshet och många nyanlända som behöver utbildning eller annat stöd för att komma ut i arbetslivet.

– Det är något vi inte kan negligera utan som vi måste ta tag i. Socialnämnden behöver ha medel för att klara av det här. Vi tycker inte att socialnämnden ska behöva spara in på något annat för att kunna hjälpa de här grupperna.

Övriga nämnder får ökade medel med 2 procent. Kommunalskatten är oförändrad.

Enligt Dag Rogne är det en enig majoritet som står bakom budgetförslaget.

– Det är skönt att vi är överens trots oenigheten om simhallen. Det känns bra att vi lägger det bakom oss och går vidare.

Mer statsbidrag

2018 kommer kommunen att få 319 miljoner i statsbidrag. Det är 23 miljoner mer än vad man räknat med.

– Det möjliggör att vi kan göra de här satsningarna på skola, vård och omsorg, säger Dag Rogne.

Enligt budgeten ska kommunen gå 19 miljoner plus nästa år, vilket motsvarar två procent av skatteintäkterna och statsbidraget. Det motsvarar enligt Dag Rogne den nivå som SKL rekommenderar och som kallas god ekonomisk hushållning.

Budgeten innebär också att kommunen ökar sin målsättning för soliditet, det vill säga hur stor andel av kommunens tillgångar som är finansierade med eget kapital, från 40 till 50 procent.

– Det är vi väldigt nöjda med, att vi kan höja vår soliditet, trots att vi ska bygga en simhall för 234 miljoner.

Bollhall och ridhus

Andra stora investeringar framöver är ny bollhall och ridhus. Båda är fortfarande under utredning men det är avsatt 20 miljoner för vardera i budgeten för 2018 och 2019.

– Det kommer förmodligen att bli byggstart för en bollhall 2018 och ett ridhus 2019 eller 2020.

Platsen för var bollhallen ska byggas kommer vara det första som politikerna får ta ställning till. Förhoppningen är att kunna fatta ett beslut i höst, enligt Dag Rogne.

Kommunfullmäktige kommer att fatta beslut om kommunens budget 21 juni.

Barn- och utbildningsnämnden tilldelas drygt 400 miljoner och socialnämnden 370 miljoner i den politiska majoritetens budgetförslag. Det innebär nästan 8 respektive 7 procent mer i nämndernas kassor än förra året.

I pengarna som tilldelas BUN ingår även fortsatt en satsning på lärarlöner på sammanlagt 3,5 miljoner.

Anledningen till att majoriteten vill lägga extra pengar på BUN och socialnämnden är enligt Dag Rogne (C), kommunstyrelsens ordförande, de svaga skolresultaten i Säffle, samt utmaningen med hög ungdomsarbetslöshet och många nyanlända som behöver utbildning eller annat stöd för att komma ut i arbetslivet.

– Det är något vi inte kan negligera utan som vi måste ta tag i. Socialnämnden behöver ha medel för att klara av det här. Vi tycker inte att socialnämnden ska behöva spara in på något annat för att kunna hjälpa de här grupperna.

Övriga nämnder får ökade medel med 2 procent. Kommunalskatten är oförändrad.

Enligt Dag Rogne är det en enig majoritet som står bakom budgetförslaget.

– Det är skönt att vi är överens trots oenigheten om simhallen. Det känns bra att vi lägger det bakom oss och går vidare.

Mer statsbidrag

2018 kommer kommunen att få 319 miljoner i statsbidrag. Det är 23 miljoner mer än vad man räknat med.

– Det möjliggör att vi kan göra de här satsningarna på skola, vård och omsorg, säger Dag Rogne.

Enligt budgeten ska kommunen gå 19 miljoner plus nästa år, vilket motsvarar två procent av skatteintäkterna och statsbidraget. Det motsvarar enligt Dag Rogne den nivå som SKL rekommenderar och som kallas god ekonomisk hushållning.

Budgeten innebär också att kommunen ökar sin målsättning för soliditet, det vill säga hur stor andel av kommunens tillgångar som är finansierade med eget kapital, från 40 till 50 procent.

– Det är vi väldigt nöjda med, att vi kan höja vår soliditet, trots att vi ska bygga en simhall för 234 miljoner.

Bollhall och ridhus

Andra stora investeringar framöver är ny bollhall och ridhus. Båda är fortfarande under utredning men det är avsatt 20 miljoner för vardera i budgeten för 2018 och 2019.

– Det kommer förmodligen att bli byggstart för en bollhall 2018 och ett ridhus 2019 eller 2020.

Platsen för var bollhallen ska byggas kommer vara det första som politikerna får ta ställning till. Förhoppningen är att kunna fatta ett beslut i höst, enligt Dag Rogne.

Kommunfullmäktige kommer att fatta beslut om kommunens budget 21 juni.