2017-05-19 12:38

2017-05-19 12:43

Avslag på klagomål på grannen

SÄFFLE: Lite får man tåla

En person bosatt i Säffle kommun har vänt sig till miljö- och byggnadsnämnden med ett klagomål på sin granne.

Den klagande beskriver att grannens tomt är ostädad och att det kommer buller och avgaser från fastigheten beroende på ett ständigt mekande med bilar och motorer. Klagomålet handlar också om att grannarna spelar musik på hög volym medan de mekar med bilarna.

Miljö- och byggnadsförvaltningen anser dock inte att grannen orsakar någon väsentlig olägenhet genom att meka med sina bilar och tycker inte heller att tomten är särskilt ostädad.

– Att musiken låter mycket är ofrånkomligt när man spelar utomhus. Man kan inte heller hindra sina grannar för att använda sina fordon för att det luktar avgaser, skriver förvaltningen i sitt svar.

– Om man bor så att man har grannar i sitt närområde får man räkna med viss aktivitet och ha överseende med detta, tillägger man.

Miljö- och byggnadsnämnden har beslutat att ärendet avslutas utan åtgärd.

Den klagande beskriver att grannens tomt är ostädad och att det kommer buller och avgaser från fastigheten beroende på ett ständigt mekande med bilar och motorer. Klagomålet handlar också om att grannarna spelar musik på hög volym medan de mekar med bilarna.

Miljö- och byggnadsförvaltningen anser dock inte att grannen orsakar någon väsentlig olägenhet genom att meka med sina bilar och tycker inte heller att tomten är särskilt ostädad.

– Att musiken låter mycket är ofrånkomligt när man spelar utomhus. Man kan inte heller hindra sina grannar för att använda sina fordon för att det luktar avgaser, skriver förvaltningen i sitt svar.

– Om man bor så att man har grannar i sitt närområde får man räkna med viss aktivitet och ha överseende med detta, tillägger man.

Miljö- och byggnadsnämnden har beslutat att ärendet avslutas utan åtgärd.