2017-04-20 10:10

2017-04-20 10:10

Flera stipendier för Säffles unga

SÄFFLE: Få har sökt hittills

Säffle kommun förvaltar flera fonder som ungdomar kan söka stipendier ifrån. Men för den som är intresserad av årets stipendier är det bråttom - sista ansökningsdag är 30 april.

Genom barn- och utbildningsförvaltningen kan ungdomar i Säffle söka stipendier från fyra olika fonder - Stiftelsen Rune Lindströms stipendiefond, Stiftelsen Torsten Nilssons minnesfond, Stiftelsen Vilhelm och Anna Olssons donationsfond och Svanskogs orkesterförenings premiefond.

Urvalskriterierna varierar mellan fonderna men man kan bland annat söka pengar för vidareutbildning efter gymnasiet eller om man är talangfull inom sång och musik. Genom en av fonderna kan man även få pris för en berömlig idrottsprestation, för att man är en bra kompis eller om man genom rådigt ingripande förhindrat en olycka eller hjälpt vårdbehövande.

I år kommer det att delas ut sammanlagt 70 000 kronor, om man även räknar in de stipendier som delas ut i samband med skolavslutningarna.

Hur stort är intresset för de här stipendierna?

– Vi tror inte att det har nått ut tillräckligt för än så länge har vi inte fått så många ansökningar. Men det hoppas jag att det ska hinna bli, säger Marielle Schullström, förvaltningsekonom på barn- och utbildningsnämnden.

Om man vill söka ett stipendium, har du några tips?

– Det är att man ska gå in på kommunens hemsida och läsa vad som står om de olika stipendierna. Sedan ska man skriva en bra motivering.

Stipendiaterna utses av en kommitté som består av Marielle Schullström, rektorer och intendenter på skolor i Säffle. Stipendierna kommer att delas ut i samband med kommunens nationaldagsfirande 6 juni.

Genom barn- och utbildningsförvaltningen kan ungdomar i Säffle söka stipendier från fyra olika fonder - Stiftelsen Rune Lindströms stipendiefond, Stiftelsen Torsten Nilssons minnesfond, Stiftelsen Vilhelm och Anna Olssons donationsfond och Svanskogs orkesterförenings premiefond.

Urvalskriterierna varierar mellan fonderna men man kan bland annat söka pengar för vidareutbildning efter gymnasiet eller om man är talangfull inom sång och musik. Genom en av fonderna kan man även få pris för en berömlig idrottsprestation, för att man är en bra kompis eller om man genom rådigt ingripande förhindrat en olycka eller hjälpt vårdbehövande.

I år kommer det att delas ut sammanlagt 70 000 kronor, om man även räknar in de stipendier som delas ut i samband med skolavslutningarna.

Hur stort är intresset för de här stipendierna?

– Vi tror inte att det har nått ut tillräckligt för än så länge har vi inte fått så många ansökningar. Men det hoppas jag att det ska hinna bli, säger Marielle Schullström, förvaltningsekonom på barn- och utbildningsnämnden.

Om man vill söka ett stipendium, har du några tips?

– Det är att man ska gå in på kommunens hemsida och läsa vad som står om de olika stipendierna. Sedan ska man skriva en bra motivering.

Stipendiaterna utses av en kommitté som består av Marielle Schullström, rektorer och intendenter på skolor i Säffle. Stipendierna kommer att delas ut i samband med kommunens nationaldagsfirande 6 juni.