2017-04-20 08:03

2017-04-20 08:03

Bollhall vid Höglundaskolan?

SÄFFLE: Svårt att hitta plats vid Sporthälla

Höglundaplanen kan bli den plats där Säffles nya bollhall kommer att byggas. Sporthälla är inte längre det givna alternativet.

I skuggan av satsningen på ny simhall har Säffle kommun ytterligare ett stort byggprojekt på bordet. Det handlar om en ny bollhall. Att bollhallen ska byggas är redan bestämt men nu handlar det om var den ska byggas.

Utredning pågår

Enligt vad ST erfar är Höglundaplanen det hetaste av de tre alternativ som föreslås.

– Utredningen som sker hos teknik- och fritidsförvaltningen pågår och är på väg tillbaka till förvaltningen. Höglunda är ett att alternativen men vi måste avvakta och se vad utredningen innehåller, säger kommunalrådet Dag Rogne (C).

Trångt på Sporthälla

Det var i ett inledande skede närmast givet att den nya bollhallen ska byggas vid Sporthälla där det finns två alternativa förslag.

Enligt det ena ska hallen byggas där de gamla tennisbanorna låg men mot det förslaget har de närboende protesterat med motiveringen att byggnaden i alldeles för hög grad skulle påverka utsikt och omgivning.

Vid Höglundaskolan?

Enligt det andra förslaget ska bollhallen byggas bakom Sporthällas läktare men där visar det sig att utrymmet inte riktigt räcker till.

Alternativ 3 – Höglundaskolan – är därför det alternativ som i dagsläget ligger bäst till. Där finns ytorna, inga grannar som störs, där finns vägar, parkering och tillgång till omklädningsrum i Somashallen.

– Det har varit en bra dialog med grannar och fotbollsklubbar. Klubbarna vill av förklarliga skäl att hallen byggs vid Sporthälla där de har sina föreningslokaler och där man skulle kunna skapa ett riktigt fotbollscentrum, konstaterar dag Rogne.

Byggstart i sommar?

Han säger att det brådskar och att kommunledningen vill komma till beslut i frågan.

– Vi har lovat att bollhallen ska vara klar innan vintern och då måste spaden i backen i sommar. Därför är det viktigt att vi nu får fram ett bra beslutsunderlag så att teknik- och fritidsnämnden kan göra en första bedömning, säger Dag Rogne.

Kostnaderna för en ny bollhall beräknas till 15-20 miljoner kronor.

Vad händer med planen på ett nytt ridhus?

– Den ska också genomföras men där kan det dröja två-tre år innan planerna förverkligas. Det görs både en ridhusutredning och en Krokstadutredning som kommer att ligga till grund för beslutet.

– Samtidigt ser vi över underhållet av det befintliga ridhuset, svarar Dag Rogne.

I skuggan av satsningen på ny simhall har Säffle kommun ytterligare ett stort byggprojekt på bordet. Det handlar om en ny bollhall. Att bollhallen ska byggas är redan bestämt men nu handlar det om var den ska byggas.

Utredning pågår

Enligt vad ST erfar är Höglundaplanen det hetaste av de tre alternativ som föreslås.

– Utredningen som sker hos teknik- och fritidsförvaltningen pågår och är på väg tillbaka till förvaltningen. Höglunda är ett att alternativen men vi måste avvakta och se vad utredningen innehåller, säger kommunalrådet Dag Rogne (C).

Trångt på Sporthälla

Det var i ett inledande skede närmast givet att den nya bollhallen ska byggas vid Sporthälla där det finns två alternativa förslag.

Enligt det ena ska hallen byggas där de gamla tennisbanorna låg men mot det förslaget har de närboende protesterat med motiveringen att byggnaden i alldeles för hög grad skulle påverka utsikt och omgivning.

Vid Höglundaskolan?

Enligt det andra förslaget ska bollhallen byggas bakom Sporthällas läktare men där visar det sig att utrymmet inte riktigt räcker till.

Alternativ 3 – Höglundaskolan – är därför det alternativ som i dagsläget ligger bäst till. Där finns ytorna, inga grannar som störs, där finns vägar, parkering och tillgång till omklädningsrum i Somashallen.

– Det har varit en bra dialog med grannar och fotbollsklubbar. Klubbarna vill av förklarliga skäl att hallen byggs vid Sporthälla där de har sina föreningslokaler och där man skulle kunna skapa ett riktigt fotbollscentrum, konstaterar dag Rogne.

Byggstart i sommar?

Han säger att det brådskar och att kommunledningen vill komma till beslut i frågan.

– Vi har lovat att bollhallen ska vara klar innan vintern och då måste spaden i backen i sommar. Därför är det viktigt att vi nu får fram ett bra beslutsunderlag så att teknik- och fritidsnämnden kan göra en första bedömning, säger Dag Rogne.

Kostnaderna för en ny bollhall beräknas till 15-20 miljoner kronor.

Vad händer med planen på ett nytt ridhus?

– Den ska också genomföras men där kan det dröja två-tre år innan planerna förverkligas. Det görs både en ridhusutredning och en Krokstadutredning som kommer att ligga till grund för beslutet.

– Samtidigt ser vi över underhållet av det befintliga ridhuset, svarar Dag Rogne.