2017-04-12 10:48

2017-04-12 10:48

"E45 måste byggas om"

SÄFFLE: Enighet hos både kommunen och näringslivet

Nu gör näringslivet och Säffle kommun gemensam sak för att E45 mellan Säffle och E18 ska byggas om till 2+1-väg.
– Vi har många starka argument, säger kommunalrådet Dag Rogne (C).

Riksdagsmannen Daniel Bäckström (C) från Säffle hade på tisdagen tagit med sig sin partikollega Anders Åkesson till Säffle. Anders Åkesson sitter i riksdagens trafikutskott och är expert på trafik- och infrastrukturfrågor. Han hade många goda tips om hur kommunen och näringslivet ska agera för att en ombyggnad av E45 ska få högsta prioritet.

Bostadsproduktion

Beslutet fattas i höst och enligt Åkesson är det av stor betydelse att E45:ans strategiska betydelse lyfts fram. Bostadsproduktionen i Värmlandsbro är därför något som kommunen bör trycka på i sitt fortsatta lobbyarbete för E45.

– Moelven bygger bostäder för Stockholm. Bostäderna måste transporteras dit och då krävs bra infrastuktur. För Stockholm vore detta lika viktigt att prioritera som förbättringar av tunnelbanan, sa Anders Åkesson då han besökte Moelven Byggmodul i Värmlandsbro.

Stor betydelse

Där berättade företagets vd Johan Samuelsson om betydelsen av bra infrastruktur:

– E45 är oerhört viktig både för våra transporter av moduler men också rent säkerhetsmässigt. Det finns inga säkerhetszoner vare sig för våra godstransporter eller vid personalparkeringen, sa han.

Till företaget kommer dagligen 40-60 långtradare och ett 100-tal personbilar parkeras inne på fabriksområdet. Från personalparkeringen sker dagligen 600 passager över järnvägsövergången. Problemet med järnvägspassagen hoppas företaget ska lösas med en gångtunnel.

– Olycksrisken kring E45 är hög och här har skett allvarliga olyckor när fordon stannar på vägen för att svänga in till oss, säger Johan Samuelsson.

2+1-väg med mitträcke

Men det är inte bara genom Värmlandsbro som E45:a behöver byggas om. Dag Rogne menar att hela sträckan från Säffle till Valnäs måste byggas om till 2+1-väg med mitträcke.

– Detta är en av Värmlands mest trafikerade vägar och det är av stor betydelse för kommunen att den åtgärdas, säger han och Daniel Bäckström håller med:

– Det här är den mest prioriterade vägen i Värmland och trycket ökar med tanke på den stora satsning som nu sker vid Gruvön, menar han.

Stopp i Tösse

Ombyggnaden av E45 söder om Åmål har stoppats i Tösse på grund av att Vägverket saknar pengar att fullfölja projektet. Det oroar Dag Rogne.

– Jag hoppas att det inte ska påverka prioriteringen av den här vägsträckan, säger han.

Anders Åkesson råd till kommunen är att vara intensiv i sin uppvaktning hos Vägverket och Region Värmland.

– Trafiksäkerhet och kollektivtrafik är två viktiga faktorer att peka på men E45:ans betydelse för transportinfrastuktur och bostadsproduktion är särskilt betydelsefulla argument som man ska trycka hårt om man vill att regeringen ska godkänna det här, säger han.

Riksdagsmannen Daniel Bäckström (C) från Säffle hade på tisdagen tagit med sig sin partikollega Anders Åkesson till Säffle. Anders Åkesson sitter i riksdagens trafikutskott och är expert på trafik- och infrastrukturfrågor. Han hade många goda tips om hur kommunen och näringslivet ska agera för att en ombyggnad av E45 ska få högsta prioritet.

Bostadsproduktion

Beslutet fattas i höst och enligt Åkesson är det av stor betydelse att E45:ans strategiska betydelse lyfts fram. Bostadsproduktionen i Värmlandsbro är därför något som kommunen bör trycka på i sitt fortsatta lobbyarbete för E45.

– Moelven bygger bostäder för Stockholm. Bostäderna måste transporteras dit och då krävs bra infrastuktur. För Stockholm vore detta lika viktigt att prioritera som förbättringar av tunnelbanan, sa Anders Åkesson då han besökte Moelven Byggmodul i Värmlandsbro.

Stor betydelse

Där berättade företagets vd Johan Samuelsson om betydelsen av bra infrastruktur:

– E45 är oerhört viktig både för våra transporter av moduler men också rent säkerhetsmässigt. Det finns inga säkerhetszoner vare sig för våra godstransporter eller vid personalparkeringen, sa han.

Till företaget kommer dagligen 40-60 långtradare och ett 100-tal personbilar parkeras inne på fabriksområdet. Från personalparkeringen sker dagligen 600 passager över järnvägsövergången. Problemet med järnvägspassagen hoppas företaget ska lösas med en gångtunnel.

– Olycksrisken kring E45 är hög och här har skett allvarliga olyckor när fordon stannar på vägen för att svänga in till oss, säger Johan Samuelsson.

2+1-väg med mitträcke

Men det är inte bara genom Värmlandsbro som E45:a behöver byggas om. Dag Rogne menar att hela sträckan från Säffle till Valnäs måste byggas om till 2+1-väg med mitträcke.

– Detta är en av Värmlands mest trafikerade vägar och det är av stor betydelse för kommunen att den åtgärdas, säger han och Daniel Bäckström håller med:

– Det här är den mest prioriterade vägen i Värmland och trycket ökar med tanke på den stora satsning som nu sker vid Gruvön, menar han.

Stopp i Tösse

Ombyggnaden av E45 söder om Åmål har stoppats i Tösse på grund av att Vägverket saknar pengar att fullfölja projektet. Det oroar Dag Rogne.

– Jag hoppas att det inte ska påverka prioriteringen av den här vägsträckan, säger han.

Anders Åkesson råd till kommunen är att vara intensiv i sin uppvaktning hos Vägverket och Region Värmland.

– Trafiksäkerhet och kollektivtrafik är två viktiga faktorer att peka på men E45:ans betydelse för transportinfrastuktur och bostadsproduktion är särskilt betydelsefulla argument som man ska trycka hårt om man vill att regeringen ska godkänna det här, säger han.