2017-03-20 12:23

2017-03-20 12:23

Politiker vill satsa 200 000 på Säffle Zoo

SÄFFLE: Från Tullnäbben till Slussen

Längs promenadslingan mellan Tullnäbben och slussen kommer du kanske att möta färgglada djur framöver. Åtminstone om kulturnämndens politiker får som de vill.

Som ST tidigare skrivit planerar kommunen att satsa mer på konst i Säffle under året. Art Scape heter ett projekt som sker i samverkan med flera kommuner, och stöttas ekonomiskt av Region Värmland. En stor muralmålning ska ta plats någonstans i Säffle och det är kommunens konstnärliga ledare Oscar Magnusson som håller i projektet.

Nu har ytterligare planer lagts fram i form av utomhuskonst. Oscar Magnusson vill samarbeta med konstnären Eka Acosta och skapa en konstnärlig gestaltning som tar plats i centrum. Acosta gör skulpturer i nät, både små och stora, i form av färgglada djur. Arbetsnamnet för projektet är Säffle Zoo och tanken är att konstnären ska vistas i Säffle under en månads tid för att dels producera konstverk på plats men också hålla en workshop för ungdomar i Ungdomens Hus. Kostnaden beräknas landa på 200 000 kronor.

När kulturnämnden hade förslaget uppe på sitt senaste sammanträde beslutade politikerna att ge planerna tummen upp. Dock reserverade sig Maria Olsson (SiV) mot beslutet.

Kommunstyrelsen är nästa instans som kommer att behandla ärendet.

Som ST tidigare skrivit planerar kommunen att satsa mer på konst i Säffle under året. Art Scape heter ett projekt som sker i samverkan med flera kommuner, och stöttas ekonomiskt av Region Värmland. En stor muralmålning ska ta plats någonstans i Säffle och det är kommunens konstnärliga ledare Oscar Magnusson som håller i projektet.

Nu har ytterligare planer lagts fram i form av utomhuskonst. Oscar Magnusson vill samarbeta med konstnären Eka Acosta och skapa en konstnärlig gestaltning som tar plats i centrum. Acosta gör skulpturer i nät, både små och stora, i form av färgglada djur. Arbetsnamnet för projektet är Säffle Zoo och tanken är att konstnären ska vistas i Säffle under en månads tid för att dels producera konstverk på plats men också hålla en workshop för ungdomar i Ungdomens Hus. Kostnaden beräknas landa på 200 000 kronor.

När kulturnämnden hade förslaget uppe på sitt senaste sammanträde beslutade politikerna att ge planerna tummen upp. Dock reserverade sig Maria Olsson (SiV) mot beslutet.

Kommunstyrelsen är nästa instans som kommer att behandla ärendet.