2017-03-17 13:11

2017-03-17 13:11

Ny detaljplan för Ekenäs

SÄFFLE: Värmlandsnäs

En ny detaljplan ska upprättas för Ekenäs. Syftet med planen är att pröva möjligheten till utveckling för både befintlig och ny besöksnäring.

Genom planen vill kommunen säkerställa pågående markanvändning och möjliggöra ny restaurangbyggnad, ut- eller tillbyggnad av servicebyggnad, fler campingplatser, fler båtplatser med mera.

Miljö- och byggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till ny detaljplan, en plan som allmänheten kunnat ta del av i olika forum. Planförslaget har också varit föremål för samråd med bland annat länsstyrelsen, boende och fastighetsägare.

På tisdagen godkändes samrådsredogörelsen av miljö- och byggnadsnämnden som också beslutade att planförslaget ställs ut för granskning.

Genom planen vill kommunen säkerställa pågående markanvändning och möjliggöra ny restaurangbyggnad, ut- eller tillbyggnad av servicebyggnad, fler campingplatser, fler båtplatser med mera.

Miljö- och byggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till ny detaljplan, en plan som allmänheten kunnat ta del av i olika forum. Planförslaget har också varit föremål för samråd med bland annat länsstyrelsen, boende och fastighetsägare.

På tisdagen godkändes samrådsredogörelsen av miljö- och byggnadsnämnden som också beslutade att planförslaget ställs ut för granskning.