2017-03-14 15:21

2017-03-14 15:21

Brett stöd för en 50-metersbassäng

SÄFFLE: Styrgruppen för ny simhall har enats om ett förslag

En ny simhall med en 50-meterbassäng, det är det förslag som styrgruppen för ny simhall i Säffle enades om vid ett möte på tisdagen.

Av de tio förtroendevalda som var med på mötet röstade sju för och tre emot en 50-metersbassäng. Förslaget går nu vidare till kommunstyrelsen. Då både Centerpartiet, Socialdemokraterna och Sjukvårdspartiet nu uttalat att de är för 50-metersalternativet så finns det ett brett stöd för det förslaget.

– Nu har vi satt ner foten. Det är ett par veckor kvar innan det går till kommunfullmäktige men eftersom vi har en så bred majoritet så ska det mycket till för att det här ska ta en annan väg, säger Dag Rogne (C), kommunstyrelsens ordförande.

Hur känns det?

– Det känns jättebra. Nu får vi ta ett kollektivt ansvar och förvalta beslutet.

Det var Moderaterna som röstade emot förslaget. Ulrika Simonsson (M) säger att man tycker att kommunen borde utreda mer vad en bollhall och ett nytt ridhus kommer kosta innan man fattar beslut om simhallen, för att se om den investeringsbudget på 215 miljoner som kommunfullmäktige fattade beslut om förra sommaren verkligen kommer att räcka till.

– Vi vill få en helhetsbedömning. Det blir så ensidigt om man lägger alla pengar vi har på en sak. Vi tycker att en 25-metersbassäng hade blivit en väldigt fin anläggning ändå, säger Ulrika Simonsson (M).

Moderaterna anser även att kalkylen på hur många besökare, tävlingar eller simläger en 50-metersbassäng skulle locka, är osäker.

– Vi tycker att man bara pratar om investeringskostnader men driften blir också dyrare. De pengarna vill vi satsa på kärnverksamheterna skola och omsorg i stället.

Centerpartiet meddelade att man är för en 50-metersbassäng på måndagen.

– Vi ser utvecklingsmöjligheter och ökad flexibilitet. Fler kan få tillgång till simhallen och nyttja den samtidigt. Det är även en attraktion för Säffle som drar besökare och kan få folk att välja att bosätta sig här, säger Dag Rogne (C).

Enligt de beräkningar som gjorts skulle en 25-metersbassäng kosta 171 miljoner att bygga och en 50-metersbassäng 208 miljoner. Driften av den senare beräknas kosta 18,4 miljoner kronor, vilket är cirka tre miljoner mer än för 25 meter.

– Vi gör den bedömningen att det är värt det. Vågar man inget så vinner man ingenting heller. Vi har haft en väldigt bra process och vi vet vad vi ger oss in i nu, säger Dag Rogne (C).

Ett definitivt beslut om simhallsfrågan ska fattas i kommunfullmäktige den 3 april.

Av de tio förtroendevalda som var med på mötet röstade sju för och tre emot en 50-metersbassäng. Förslaget går nu vidare till kommunstyrelsen. Då både Centerpartiet, Socialdemokraterna och Sjukvårdspartiet nu uttalat att de är för 50-metersalternativet så finns det ett brett stöd för det förslaget.

– Nu har vi satt ner foten. Det är ett par veckor kvar innan det går till kommunfullmäktige men eftersom vi har en så bred majoritet så ska det mycket till för att det här ska ta en annan väg, säger Dag Rogne (C), kommunstyrelsens ordförande.

Hur känns det?

– Det känns jättebra. Nu får vi ta ett kollektivt ansvar och förvalta beslutet.

Det var Moderaterna som röstade emot förslaget. Ulrika Simonsson (M) säger att man tycker att kommunen borde utreda mer vad en bollhall och ett nytt ridhus kommer kosta innan man fattar beslut om simhallen, för att se om den investeringsbudget på 215 miljoner som kommunfullmäktige fattade beslut om förra sommaren verkligen kommer att räcka till.

– Vi vill få en helhetsbedömning. Det blir så ensidigt om man lägger alla pengar vi har på en sak. Vi tycker att en 25-metersbassäng hade blivit en väldigt fin anläggning ändå, säger Ulrika Simonsson (M).

Moderaterna anser även att kalkylen på hur många besökare, tävlingar eller simläger en 50-metersbassäng skulle locka, är osäker.

– Vi tycker att man bara pratar om investeringskostnader men driften blir också dyrare. De pengarna vill vi satsa på kärnverksamheterna skola och omsorg i stället.

Centerpartiet meddelade att man är för en 50-metersbassäng på måndagen.

– Vi ser utvecklingsmöjligheter och ökad flexibilitet. Fler kan få tillgång till simhallen och nyttja den samtidigt. Det är även en attraktion för Säffle som drar besökare och kan få folk att välja att bosätta sig här, säger Dag Rogne (C).

Enligt de beräkningar som gjorts skulle en 25-metersbassäng kosta 171 miljoner att bygga och en 50-metersbassäng 208 miljoner. Driften av den senare beräknas kosta 18,4 miljoner kronor, vilket är cirka tre miljoner mer än för 25 meter.

– Vi gör den bedömningen att det är värt det. Vågar man inget så vinner man ingenting heller. Vi har haft en väldigt bra process och vi vet vad vi ger oss in i nu, säger Dag Rogne (C).

Ett definitivt beslut om simhallsfrågan ska fattas i kommunfullmäktige den 3 april.