2017-03-14 08:15

2017-03-14 08:15

Arbetslösheten bland unga minskar

SÄFFLE: ”Den bästa arbetsmarknaden på många år”

I februari var 179 unga i Säffle i åldern 18-24 år öppet arbetslösa eller sökande i program med aktivitetsstöd. Det är en minskning jämfört med samma period förra året.

Arbetslösheten fortsätter att sjunka i Säffle och jämfört med februari ifjol har arbetslösheten bland unga minskat med 3,8 procent. Bland de arbetssökande ungdomarna fick 40 personer jobb i februari.

Enligt Johan Älverstad, sektionschef på Arbetsförmedlingen, är det just nu den bästa arbetsmarknaden på många år och det är förklaringen till att ungdomsarbetslösheten sjunker.

– Det är arbetskraftsbrist inom vissa yrkesområden. Bland annat har flera kommuner flaggat för att det kan bli svårt att få tag på arbetskraft i sommar. Generellt sett finns det jättemycket jobb, så det hjälper till. I Säffle har vi även ett bra samarbete tillsammans med kommunen där man ger extra stöd och träffas och gör en individuell planering tillsammans med ungdomarna om det behovet finns.

I vilka branscher är det gott om jobb?

– Det är mycket jobb inom vård, skola och omsorg, men även inom vissa ingenjörsyrken och hantverksyrken.

Hur svårt är det att få jobb om man saknar särskild utbildning?

– De som inte har gått klart en gymnasieutbildning har det generellt svårare, men det finns möjlighet att läsa upp betyg, säger Johan Älverstad.

”Utbildningskontrakt” är en sådan möjlighet, där inskrivna på Arbetsförmedlingen i åldern 20-24 år kan få möjlighet att kombinera studier på komvux eller folkhögskola med jobb eller praktik på deltid.

När det gäller arbetslösheten för alla åldrar, låg den i februari på 13,3 procent i Säffle. Totalt handlar det om 925 personer som är utan arbete. Det är ungefär lika många som förra året vid samma tid.

Arbetslösheten fortsätter att sjunka i Säffle och jämfört med februari ifjol har arbetslösheten bland unga minskat med 3,8 procent. Bland de arbetssökande ungdomarna fick 40 personer jobb i februari.

Enligt Johan Älverstad, sektionschef på Arbetsförmedlingen, är det just nu den bästa arbetsmarknaden på många år och det är förklaringen till att ungdomsarbetslösheten sjunker.

– Det är arbetskraftsbrist inom vissa yrkesområden. Bland annat har flera kommuner flaggat för att det kan bli svårt att få tag på arbetskraft i sommar. Generellt sett finns det jättemycket jobb, så det hjälper till. I Säffle har vi även ett bra samarbete tillsammans med kommunen där man ger extra stöd och träffas och gör en individuell planering tillsammans med ungdomarna om det behovet finns.

I vilka branscher är det gott om jobb?

– Det är mycket jobb inom vård, skola och omsorg, men även inom vissa ingenjörsyrken och hantverksyrken.

Hur svårt är det att få jobb om man saknar särskild utbildning?

– De som inte har gått klart en gymnasieutbildning har det generellt svårare, men det finns möjlighet att läsa upp betyg, säger Johan Älverstad.

”Utbildningskontrakt” är en sådan möjlighet, där inskrivna på Arbetsförmedlingen i åldern 20-24 år kan få möjlighet att kombinera studier på komvux eller folkhögskola med jobb eller praktik på deltid.

När det gäller arbetslösheten för alla åldrar, låg den i februari på 13,3 procent i Säffle. Totalt handlar det om 925 personer som är utan arbete. Det är ungefär lika många som förra året vid samma tid.