2017-03-13 14:10

2017-03-13 14:10

Fick jobb på Moelven

SÄFFLE

Moelven Byggmodul i Värmlandsbro söker ständigt nya medarbetare och har anställt två nyanlända genom Värmlandsmodellen och Handtaget.
– Det finns mycket kompetens bland de nyanlända och den ska vi tillvarata på rätt sätt.

Det säger Krister Sundgren, platschef vid husfabriken i Värmlandsbro. Där går verksamheten sedan länge för högtryck och det är ständigt behov av mer personal; snickare, målare, elektriker, mattläggare och så vidare. Under våren kommer det att ske fler nyanställningar i fabriken.

Nöjda med killarna

Moelven jobbar därför mycket mot ungdomar och praktikanter. Två praktikanter från Handtaget har nyligen fått fast anställning – Safwan som målare och Manuel som snickare. Krister Sundgren tycker att det är två lyckade rekryteringar.

– Båda visade under sin praktiktid att de dels hade kompetens men också den ambition och vilja som vi vill se hos våra medarbetare. Vi är väldigt nöjda med killarna och låter nu en tredje praktikant visa vad han kan, berättar Krister.

När han Värmlandsmodellen presenterades för honom, som en metod att lotsa nyanlända in på arbetsmarknaden, tyckte han att det var ett projekt som Moelven skulle medverka i.

– Det är ett bra sätt att hjälpa nyanlända in i arbetslivet och samhällslivet. Projektet har fallit väl ut för företagets del och man är nöjda även från fackets och personalen sida, säger Krister.

För att den nyanlände efter praktiktiden ska få fast anställning ställer man dock tydliga krav på kompetens och attityd och att man ska vara väl rustad för sin uppgift. Och på en punkt tummar man inte:

– Det är helt nödvändigt att förstå och göra sig förstådd, på grund av våra säkerhetsföreskrifter. Därför har vi som krav att man ska kunna antingen svenska eller engelska, säger Krister.

Skarpt läge

På den punkten har man därför lagt ned mycket krut från Säffle Lärcenters sida:

– Vi följer upp ord och uttryck, jobba med ordlistor och översättningar men jobbar också med kulturella jämförelser, arbetsplatskulturer och annat som exempelvis likabehandling, berättar Kerstin Berger som är lärare i svenska vid Lärcenter.

Från kommunens sida är man mycket nöjda med att samarbetet med Moelven har fallit så väl ut.

– Det är värdefullt och roligt att ha en arbetsgivare som Moelven med i det här projektet. Det har inneburit att vi hela tiden befunnit oss i skarpt läge. Verkligheten har varit en motor, säger Rikard Krusell på Säffle Lärcenter.

Att det i potten ligger fasta anställningar har gjort att intresset bland de nyanlända är högt:

– Alla gläds när någon av kompisarna efter sin utbildning går vidare till praktik och jobb på Moelven, säger Petra Andersson på Arbetsmarknadsenheten.

Det säger Krister Sundgren, platschef vid husfabriken i Värmlandsbro. Där går verksamheten sedan länge för högtryck och det är ständigt behov av mer personal; snickare, målare, elektriker, mattläggare och så vidare. Under våren kommer det att ske fler nyanställningar i fabriken.

Nöjda med killarna

Moelven jobbar därför mycket mot ungdomar och praktikanter. Två praktikanter från Handtaget har nyligen fått fast anställning – Safwan som målare och Manuel som snickare. Krister Sundgren tycker att det är två lyckade rekryteringar.

– Båda visade under sin praktiktid att de dels hade kompetens men också den ambition och vilja som vi vill se hos våra medarbetare. Vi är väldigt nöjda med killarna och låter nu en tredje praktikant visa vad han kan, berättar Krister.

När han Värmlandsmodellen presenterades för honom, som en metod att lotsa nyanlända in på arbetsmarknaden, tyckte han att det var ett projekt som Moelven skulle medverka i.

– Det är ett bra sätt att hjälpa nyanlända in i arbetslivet och samhällslivet. Projektet har fallit väl ut för företagets del och man är nöjda även från fackets och personalen sida, säger Krister.

För att den nyanlände efter praktiktiden ska få fast anställning ställer man dock tydliga krav på kompetens och attityd och att man ska vara väl rustad för sin uppgift. Och på en punkt tummar man inte:

– Det är helt nödvändigt att förstå och göra sig förstådd, på grund av våra säkerhetsföreskrifter. Därför har vi som krav att man ska kunna antingen svenska eller engelska, säger Krister.

Skarpt läge

På den punkten har man därför lagt ned mycket krut från Säffle Lärcenters sida:

– Vi följer upp ord och uttryck, jobba med ordlistor och översättningar men jobbar också med kulturella jämförelser, arbetsplatskulturer och annat som exempelvis likabehandling, berättar Kerstin Berger som är lärare i svenska vid Lärcenter.

Från kommunens sida är man mycket nöjda med att samarbetet med Moelven har fallit så väl ut.

– Det är värdefullt och roligt att ha en arbetsgivare som Moelven med i det här projektet. Det har inneburit att vi hela tiden befunnit oss i skarpt läge. Verkligheten har varit en motor, säger Rikard Krusell på Säffle Lärcenter.

Att det i potten ligger fasta anställningar har gjort att intresset bland de nyanlända är högt:

– Alla gläds när någon av kompisarna efter sin utbildning går vidare till praktik och jobb på Moelven, säger Petra Andersson på Arbetsmarknadsenheten.