2017-03-10 14:34

2017-03-10 14:34

Säffles toalettlarm ska ses över

SÄFFLE: "Larmknapparna ska kollas dagligen"

En kvinna avled på en toalett i Malmö när larmknappen inte hade någon funktion. En liknande händelse får inte ske i Säffle, menar kommunen, som nu uppmanar privata fastighetsägare och verksamheter att se över larmanordningarna på offentliga toaletter.

Efter den tragiska händelsen i Malmö har skarp kritik riktats mot det köpcentrum där kvinnan avled. När den aktuella handikapptoaletten undersöktes upptäcktes en rad brister, bland annat hördes inte larmsignalen utåt när larmknappen testades. Signalen ljöd bara inne i rummet. Larmet var inte heller kopplat till en larmcentral och det enda som märktes utåt var en lampa utanför toaletten. Den var det dock ingen som såg, då toaletten låg i en del av köpcentrumet där få passerar.

Ansvarig person

Nu vädjar Säffle kommun till fastighetsägare och verksamheter att se över larmanordningarna på deras offentliga toaletter. Kommunen vill också att toaletter i till exempel personalutrymmen ska kontrolleras.

Kommunen tipsar om rutiner för att säkerställa att larmanordningarna fungerar: kolla larmknapparnas funktion dagligen. Knappen ska vara nåbar från toalettstolen. Det ska finnas en ansvarig person i verksamheten som svarar på larmet. Det ska också finnas verktyg att öppna dörren med om larmet går.

Emma Kristensson, som är handikappkonsulent i Säffle kommun menar att det är positivt om rutinen för säkerheten finns uppsatt på toaletten så att den som använder toaletten kan känna sig trygg. Toaletterna bör också kollas innan verksamheten stänger för dagen, alternativt vd andra lämpliga tillfällen under dagen.

– Frågan kom upp på det kommunala handikapprådet, och jag har tittat på vad jag som handikappkonsulent kan göra, berättar hon. Jag tog med mig ärendet och informerar nu både internt och utåt om frågan.

Efter den tragiska händelsen i Malmö har skarp kritik riktats mot det köpcentrum där kvinnan avled. När den aktuella handikapptoaletten undersöktes upptäcktes en rad brister, bland annat hördes inte larmsignalen utåt när larmknappen testades. Signalen ljöd bara inne i rummet. Larmet var inte heller kopplat till en larmcentral och det enda som märktes utåt var en lampa utanför toaletten. Den var det dock ingen som såg, då toaletten låg i en del av köpcentrumet där få passerar.

Ansvarig person

Nu vädjar Säffle kommun till fastighetsägare och verksamheter att se över larmanordningarna på deras offentliga toaletter. Kommunen vill också att toaletter i till exempel personalutrymmen ska kontrolleras.

Kommunen tipsar om rutiner för att säkerställa att larmanordningarna fungerar: kolla larmknapparnas funktion dagligen. Knappen ska vara nåbar från toalettstolen. Det ska finnas en ansvarig person i verksamheten som svarar på larmet. Det ska också finnas verktyg att öppna dörren med om larmet går.

Emma Kristensson, som är handikappkonsulent i Säffle kommun menar att det är positivt om rutinen för säkerheten finns uppsatt på toaletten så att den som använder toaletten kan känna sig trygg. Toaletterna bör också kollas innan verksamheten stänger för dagen, alternativt vd andra lämpliga tillfällen under dagen.

– Frågan kom upp på det kommunala handikapprådet, och jag har tittat på vad jag som handikappkonsulent kan göra, berättar hon. Jag tog med mig ärendet och informerar nu både internt och utåt om frågan.

Dog på toaletten

Förra året hittades en kvinna död på en offentlig handikapptoalett i köpcenter i Malmö. Den MS-sjuka kvinnan hade fått minskad assistans vid toalettbesök, så hon var ensam på toaletten. Det fanns ett larm på toaletten, men larmsignalen hördes bara inne på toaletten och larmet var inte kopplat till en larmcentral. När köpcentret stängde för dagen kontrollerades inte toaletten heller av väktare, någonting som bryter mot personalens rutiner. Kvinnan hittades död av städpersonal en dag senare.

Källa: Sydsvenskan