2017-01-14 10:25

2017-01-14 10:25

Stort intresse för friskolan

TVETA: "Det finns ett stort engagemang"

De engagerade i Tveta skolas framtid går i väntans tider. I november skickade man in ansökan till Skolinspektionen om att få starta en friskola. Svaret väntas komma när som helst.

Kampen går vidare i Tveta om att säkra skolans framtid. Skolan ser ut att kunna bli en friskola, och nu består väntan för de engagerade i arbetet bland annat i att få besked om man får köpa skolbyggnaden.

– Vi tror att beslutet om försäljning kommer upp i kommunfullmäktige senare i vår, berättar Cecilia Haby, förälder, lärare och eldsjäl.

Skolinspektionens beslut kommer också att komma inom kort. Fram tills dess kan arbetsgrupperna som jobbar med att starta friskolan konstatera att intresset är stort för den framtida verksamheten.

– Vi har jättemånga intresseanmälda redan, och så sent som i går fick vi ett par barn till, berättar Cecilia. Det är verkligen jätteroligt och ett par årskurser är redan fyllda. Det första året är inte fullt men framgent är det väldigt många som vill gå i skolan. Det fylls framför allt på underifrån, och det är ett tecken på att vi behövs.

Bland familjerna till de barn som föddes förra året, alltså 2016, är intresset såpass stort att man redan har kunnat fylla en hel klass i a-form.

Den ekonomiska föreningen som vill driva skolan är startad och Cecilia Haby konstaterar att arbetet kring skolans överlevnad blivit en fråga för hela Tvetaområdet.

– Det råder ett stort engagemang. Det känns som att det här har sammanbundit bygden på ett väldigt bra sätt.

Kampen går vidare i Tveta om att säkra skolans framtid. Skolan ser ut att kunna bli en friskola, och nu består väntan för de engagerade i arbetet bland annat i att få besked om man får köpa skolbyggnaden.

– Vi tror att beslutet om försäljning kommer upp i kommunfullmäktige senare i vår, berättar Cecilia Haby, förälder, lärare och eldsjäl.

Skolinspektionens beslut kommer också att komma inom kort. Fram tills dess kan arbetsgrupperna som jobbar med att starta friskolan konstatera att intresset är stort för den framtida verksamheten.

– Vi har jättemånga intresseanmälda redan, och så sent som i går fick vi ett par barn till, berättar Cecilia. Det är verkligen jätteroligt och ett par årskurser är redan fyllda. Det första året är inte fullt men framgent är det väldigt många som vill gå i skolan. Det fylls framför allt på underifrån, och det är ett tecken på att vi behövs.

Bland familjerna till de barn som föddes förra året, alltså 2016, är intresset såpass stort att man redan har kunnat fylla en hel klass i a-form.

Den ekonomiska föreningen som vill driva skolan är startad och Cecilia Haby konstaterar att arbetet kring skolans överlevnad blivit en fråga för hela Tvetaområdet.

– Det råder ett stort engagemang. Det känns som att det här har sammanbundit bygden på ett väldigt bra sätt.