2016-11-24 07:44

2016-11-24 07:44

Nu rivs den gamla macken

SÄFFLE: Shell-macken på Kungsgatan jämnas med marken

Nu rivs den gamla bensinmacken på Kungsgatan i centrala Säffle. Den obemannade bensinstationen kommer däremot att finnas kvar.

Det är energibolaget St1 som äger fastigheten på Kungsgatan, en station som för Säffleborna alltid har varit förknippad med Shell.

– Vår avsikt är att snygga upp tomten. När rivningen är avslutad och saneringen färdig kommer vi att anlägga en gräsmatta på platsen, berättar Fredrik Holmqvist, som är distriktschef St1.

Macken övertogs av St1 när det finska energibolaget köpte Svenska Shell 2010. Shell hade då haft stationen bemannad fram till 1998 då det i stället blev en automatstation.

Tomt i sex år

Butik- och verkstadsdelen hyrdes under några år ut till en serviceverkstad men har stått tom sedan 2010.

– Stationen byggdes enligt uppgift 1956 och det skedde en utbyggnad någon gång på 70-talet, berättar Jonathan Nagel från BOAB (Bensin och oljeinstallationer AB) som är specialister på att riva och sanera gamla bensinstationer.

För att riva en gammal bensinstation på 290 kvadratmeter krävs nämligen expertis.

– Ja, här har ju funnits både smörjgrop och tvätthall och därför kommer vi att ta hit tekniker för att ta markprover och se i vilken omfattning marken behöver saneras, berättar Fredrik Holmqvist.

Ska sorteras

Allt rivningsmaterial ska dessutom sorteras enligt strikta regler.

Rivningsarbetet påbörjades i tisdags och beräknas pågå i några veckor.

Vad kommer att ske på platsen när allt är klart?

– Automatstationen kommer givetvis att vara kvar eftersom vi har många kunder i Säffle. På resten av ytan kommer vi att anlägga en gräsmatta för att ge området en ansiktslyftning. Men det kan vi inte göra förrän till våren och innan dess kommer vi därför att lägga ett gruslager på hela ytan, berättar Fredrik Holmqvist.

St1 har 1 500 automatstationer, under varumärket Shell och St1 i Sverige, Norge och Finland varav cirka 500 i Sverige.

Det är energibolaget St1 som äger fastigheten på Kungsgatan, en station som för Säffleborna alltid har varit förknippad med Shell.

– Vår avsikt är att snygga upp tomten. När rivningen är avslutad och saneringen färdig kommer vi att anlägga en gräsmatta på platsen, berättar Fredrik Holmqvist, som är distriktschef St1.

Macken övertogs av St1 när det finska energibolaget köpte Svenska Shell 2010. Shell hade då haft stationen bemannad fram till 1998 då det i stället blev en automatstation.

Tomt i sex år

Butik- och verkstadsdelen hyrdes under några år ut till en serviceverkstad men har stått tom sedan 2010.

– Stationen byggdes enligt uppgift 1956 och det skedde en utbyggnad någon gång på 70-talet, berättar Jonathan Nagel från BOAB (Bensin och oljeinstallationer AB) som är specialister på att riva och sanera gamla bensinstationer.

För att riva en gammal bensinstation på 290 kvadratmeter krävs nämligen expertis.

– Ja, här har ju funnits både smörjgrop och tvätthall och därför kommer vi att ta hit tekniker för att ta markprover och se i vilken omfattning marken behöver saneras, berättar Fredrik Holmqvist.

Ska sorteras

Allt rivningsmaterial ska dessutom sorteras enligt strikta regler.

Rivningsarbetet påbörjades i tisdags och beräknas pågå i några veckor.

Vad kommer att ske på platsen när allt är klart?

– Automatstationen kommer givetvis att vara kvar eftersom vi har många kunder i Säffle. På resten av ytan kommer vi att anlägga en gräsmatta för att ge området en ansiktslyftning. Men det kan vi inte göra förrän till våren och innan dess kommer vi därför att lägga ett gruslager på hela ytan, berättar Fredrik Holmqvist.

St1 har 1 500 automatstationer, under varumärket Shell och St1 i Sverige, Norge och Finland varav cirka 500 i Sverige.