2016-11-11 15:26

2016-11-11 15:26

Ansökan inskickad – vill starta friskola i Tveta

TVETA: Stort intresse för skolan

Nu är ansökan om att få starta en friskola i Tveta inskickad till Skolinspektionen. Ansökan består av hela 45 sidor. Tveta har haft tät kontakt med representanter från Långseruds friskola och har fått många goda råd och tips.

– Något tätare sammangående blev det inte, bland annat beroende på att det måste ske koncernbildningar men vi kommer att ha fortsatt många kontakter med både Långserud och andra skolor, säger Sofia Gustafsson.

Sofia var för övrigt den som tillsammans med barnen Vendela Gustafsson och Hugo Haby postade det ”symboliska” kuvertet, som klistrades igen vid senaste stora arbetsmötet.

Närmare 40-talet personer har deltagit i de olika arbetsgrupperna. Där finns bland annat de pedagogiska, ekonomiska, mjuka, hårda samt marknadsföringsgrupperna med. Varje arbetsgrupp har haft ett speciellt område där kan specialiserat sig. Sedan har det varit större arbetsmöten för att stämma av.

Dessa större möten har hållits cirka en gång i månaden. Kontakter med Säffle kommun har tagits på olika plan och dessa kommer nu att intensifieras.

– I våras verkade det ju som politikerna var positiva till att vi försöker starta friskola, menar Sofia.

Marknadsföringsgruppen meddelar att man idag har 50 elever vid skolan och att många visat stort intresse för att låta sina barn gå i Tveta om skolans fortsatta existens garanteras.

Nu inväntar man i Tveta svar från Skolinspektionen och arbetsgrupperna fortsätter sitt arbete.

– Något tätare sammangående blev det inte, bland annat beroende på att det måste ske koncernbildningar men vi kommer att ha fortsatt många kontakter med både Långserud och andra skolor, säger Sofia Gustafsson.

Sofia var för övrigt den som tillsammans med barnen Vendela Gustafsson och Hugo Haby postade det ”symboliska” kuvertet, som klistrades igen vid senaste stora arbetsmötet.

Närmare 40-talet personer har deltagit i de olika arbetsgrupperna. Där finns bland annat de pedagogiska, ekonomiska, mjuka, hårda samt marknadsföringsgrupperna med. Varje arbetsgrupp har haft ett speciellt område där kan specialiserat sig. Sedan har det varit större arbetsmöten för att stämma av.

Dessa större möten har hållits cirka en gång i månaden. Kontakter med Säffle kommun har tagits på olika plan och dessa kommer nu att intensifieras.

– I våras verkade det ju som politikerna var positiva till att vi försöker starta friskola, menar Sofia.

Marknadsföringsgruppen meddelar att man idag har 50 elever vid skolan och att många visat stort intresse för att låta sina barn gå i Tveta om skolans fortsatta existens garanteras.

Nu inväntar man i Tveta svar från Skolinspektionen och arbetsgrupperna fortsätter sitt arbete.