2016-10-14 12:23

2016-10-14 12:23

Så påverkas Säffle av miljonsatsningen på skolan

SÄFFLE: Ska stärka lågstadiet och fritidshemmen

Säffle kommun är den kommun i Värmland som får mest pengar per kommuninvånare i regeringens satsning på fler anställda inom lågstadier och fritidshem.

Pengarna som Säffle nu får motsvarar 17,5 helårstjänster.

Glädjen är givetvis stor i Säffle kommun.

– Ja, det är jätteroligt. Vi har ansökt om pengar för lågstadie- och fritidshemsatsningen och har fått medel för att förstärka lågstadiet och fritidshemmen i Säffle med sammanlagt 17,5 tjänster. Vid ansökningstillfället finns en ram som man sen kan söka över, och vi har fått avsevärt över ramen, berättar Christer Carlsson som är utvecklingschef för grundskolan i kommunen.

Säffle kommun får 8,4 miljoner kronor till lågstadiesatsningen och fritidshemmen. Det är alltså mest i länet om man slår ut det per invånare.

– Vi har särskilt inriktat satsningen på lågstadiet mot räkna-, läsa- och skriva-målet i årskurs tre. Vi vill förstärka med bland annat speciallärare och fritidspedagoger men också satsa på andra lärarresurser, fortsätter Christer Carlsson.

Syftet med satsningen på lågstadier och fritidshem i landet är att höja utbildningens kvalitet för de lägre årskurserna och ge lärare i förskoleklass och årskurserna 1 till 3 mer tid för varje elev. Det är andra året som pengar delas ut, och skillnaden i år mot förra året är att fritidshem nu ingår. Och det stannar inte här.

– Det här är en av fler statliga satsningar för att stärka skolan. Vi har varit aktiva i Säffle och gör många insatser, avslutar Carlsson.

Totalt har Värmlands läns kommuner beviljats nära 73 miljoner kronor i årets satsning.

Pengarna som Säffle nu får motsvarar 17,5 helårstjänster.

Glädjen är givetvis stor i Säffle kommun.

– Ja, det är jätteroligt. Vi har ansökt om pengar för lågstadie- och fritidshemsatsningen och har fått medel för att förstärka lågstadiet och fritidshemmen i Säffle med sammanlagt 17,5 tjänster. Vid ansökningstillfället finns en ram som man sen kan söka över, och vi har fått avsevärt över ramen, berättar Christer Carlsson som är utvecklingschef för grundskolan i kommunen.

Säffle kommun får 8,4 miljoner kronor till lågstadiesatsningen och fritidshemmen. Det är alltså mest i länet om man slår ut det per invånare.

– Vi har särskilt inriktat satsningen på lågstadiet mot räkna-, läsa- och skriva-målet i årskurs tre. Vi vill förstärka med bland annat speciallärare och fritidspedagoger men också satsa på andra lärarresurser, fortsätter Christer Carlsson.

Syftet med satsningen på lågstadier och fritidshem i landet är att höja utbildningens kvalitet för de lägre årskurserna och ge lärare i förskoleklass och årskurserna 1 till 3 mer tid för varje elev. Det är andra året som pengar delas ut, och skillnaden i år mot förra året är att fritidshem nu ingår. Och det stannar inte här.

– Det här är en av fler statliga satsningar för att stärka skolan. Vi har varit aktiva i Säffle och gör många insatser, avslutar Carlsson.

Totalt har Värmlands läns kommuner beviljats nära 73 miljoner kronor i årets satsning.