2016-10-12 14:28

2016-10-12 14:28

Inga klara svar om älgdöden

VÄRMLANDSNÄS: Två djur har obducerats

Den älgkalv och älgko från Värmlandsnäs som skickats till Statens veterinärmedicinska anstalt för obduktion ser inte ut att ha dött till följd av någon smittsam sjukdom, enligt de undersökningar som hittills gjorts.

ST har tidigare berättat om att jägare upplever att ovanligt många utmärglade och sjuka älgar hittats döda på Värmlandsnäs. Hittills i år har man bara på de södra delarna av Näset hittat fem döda älgar, enligt Bernt Andersson, aktiv i älgförvaltningsgruppen för Vänerbygden. Två av dem, en älgko, och en kalv (som avlivades för att den såg sjuk och avmagrad ut), skickades till Statens veterinärmedicinska anstalt i Uppsala för obduktion. Det visade sig att älgkon hade en tarminflammation med tillväxt av bakterien E. coli, men enligt Caroline Bröjer, biträdande statsveterinär på SVA, så är det en vanlig bakterie och man har inte kunnat fastställa varför älgen fått inflammation i tarmen ifrån början. Kalven visade tecken på allmäninfektion och hade även den en tarminflammation med E. coli.

– De här bakterierna finns i magen men kan också finnas i miljön. Det är svårt att säga om det har varit någon annan rubbning i magen som fått E. colin att växa, säger Caroline Bröjer.

Enligt Caroline Bröjer har det spekulerats i om älgarna varit förgiftade. Men det tyder inte de fynd man hittills gjort på. Man har inte funnit någon överdriven mängd tarmparasiter och det finns inte heller något som tyder på att det skulle vara sjukdomen CWD, chronic wasting disease - en slags galnakosjukan för älgar. Sjukdomen har hittats bland älgar i Norge men hittills har man inte haft några fall i Sverige.

– Vi har ingen misstanke om att det finns i landet.

För säkerhetsskull tar SVA ändå prover för CWD på de döda älgarna man får in och man har tagit ett sådant prov på älgkon från Näset. Dock inte på kalven, eftersom sjukdomen bara bryter ut hos vuxna djur. Ännu återstår att med mikroskop undersöka vävnaderna i organen. Kanske kan det ge fler ledtrådar till varför älgarna har dött.

ST har tidigare berättat om att jägare upplever att ovanligt många utmärglade och sjuka älgar hittats döda på Värmlandsnäs. Hittills i år har man bara på de södra delarna av Näset hittat fem döda älgar, enligt Bernt Andersson, aktiv i älgförvaltningsgruppen för Vänerbygden. Två av dem, en älgko, och en kalv (som avlivades för att den såg sjuk och avmagrad ut), skickades till Statens veterinärmedicinska anstalt i Uppsala för obduktion. Det visade sig att älgkon hade en tarminflammation med tillväxt av bakterien E. coli, men enligt Caroline Bröjer, biträdande statsveterinär på SVA, så är det en vanlig bakterie och man har inte kunnat fastställa varför älgen fått inflammation i tarmen ifrån början. Kalven visade tecken på allmäninfektion och hade även den en tarminflammation med E. coli.

– De här bakterierna finns i magen men kan också finnas i miljön. Det är svårt att säga om det har varit någon annan rubbning i magen som fått E. colin att växa, säger Caroline Bröjer.

Enligt Caroline Bröjer har det spekulerats i om älgarna varit förgiftade. Men det tyder inte de fynd man hittills gjort på. Man har inte funnit någon överdriven mängd tarmparasiter och det finns inte heller något som tyder på att det skulle vara sjukdomen CWD, chronic wasting disease - en slags galnakosjukan för älgar. Sjukdomen har hittats bland älgar i Norge men hittills har man inte haft några fall i Sverige.

– Vi har ingen misstanke om att det finns i landet.

För säkerhetsskull tar SVA ändå prover för CWD på de döda älgarna man får in och man har tagit ett sådant prov på älgkon från Näset. Dock inte på kalven, eftersom sjukdomen bara bryter ut hos vuxna djur. Ännu återstår att med mikroskop undersöka vävnaderna i organen. Kanske kan det ge fler ledtrådar till varför älgarna har dött.