2016-09-29 08:42

2016-09-29 08:42

Mystisk älgdöd på Näset

VÄRMLANDSNÄS: Utmärglade och sjuka djur hittas döda i skogen

De senaste åren upplever jägare på Värmlandsnäs att ovanligt många älgar hittas döda i skogen, utmärglade och sjuka. Men vad det beror på har man ännu inte fått något svar på.

Det hela började 2013, enligt Bernt Andersson, som är aktiv i älgförvaltningsgruppen för Vänerbygden. På ett 11 000 hektar stort område hittade man det året 15 döda älgar och sedan dess har det fortsatt. På södra delen av Näset har man i år hittat fem döda älgar och Bernt Andersson säger att han hört att fler älgar hittats även i de norra delarna.

– I fredags hittade vi ett hondjur och i söndags en kalv. Kalven levde när vi såg den, men vi fick avliva den. Det var en kalv som var född i våras, men den vägde nog inte mer än 30 kilo.

De drabbade djuren beskrivs som utmärglade och sjuka av olika infektioner. Ifjol körde man två döda kalvar till Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, för obduktion. Det visade sig att de hade lunginflammation, men vad som gjort djuren så försvagade fick man inte något svar på, enligt Bernt Andersson.

Obduceras

Den älgko och kalv som nu har hittats har också körts till SVA i Uppsala och man väntar fortfarande på svar från obduktionen.

Bernt Andersson säger att älgstammen minskat kraftigt på Värmlandsnäs de senaste åren. Det har gjort att man har fått minska avskjutningen under älgjakten kraftigt. I år kommer det att skjutas 2,5 älg per 1000 hektar i jaktlagen på Värmlandsnäs. Det är ungefär hälften så mycket mot hur det var för några år sedan.

– Kanske är det någon som protesterar, men många vill ställa in jakten helt, det är blandade känslor kring det, säger Bernt Andersson.

Han säger att man i älgjaktslagen pratat om att det är viktigt att spara rätt djur vid jakten.

– Framförallt att spara stora friska djur och att inte skjuta fler stora älgar än vad vi skjuter kalv.

Bernt Andersson vill uppmana den som hittar en död älg att höra av sig.

– Det är viktigt att det rapporteras så att det blir undersökt.

Det hela började 2013, enligt Bernt Andersson, som är aktiv i älgförvaltningsgruppen för Vänerbygden. På ett 11 000 hektar stort område hittade man det året 15 döda älgar och sedan dess har det fortsatt. På södra delen av Näset har man i år hittat fem döda älgar och Bernt Andersson säger att han hört att fler älgar hittats även i de norra delarna.

– I fredags hittade vi ett hondjur och i söndags en kalv. Kalven levde när vi såg den, men vi fick avliva den. Det var en kalv som var född i våras, men den vägde nog inte mer än 30 kilo.

De drabbade djuren beskrivs som utmärglade och sjuka av olika infektioner. Ifjol körde man två döda kalvar till Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, för obduktion. Det visade sig att de hade lunginflammation, men vad som gjort djuren så försvagade fick man inte något svar på, enligt Bernt Andersson.

Obduceras

Den älgko och kalv som nu har hittats har också körts till SVA i Uppsala och man väntar fortfarande på svar från obduktionen.

Bernt Andersson säger att älgstammen minskat kraftigt på Värmlandsnäs de senaste åren. Det har gjort att man har fått minska avskjutningen under älgjakten kraftigt. I år kommer det att skjutas 2,5 älg per 1000 hektar i jaktlagen på Värmlandsnäs. Det är ungefär hälften så mycket mot hur det var för några år sedan.

– Kanske är det någon som protesterar, men många vill ställa in jakten helt, det är blandade känslor kring det, säger Bernt Andersson.

Han säger att man i älgjaktslagen pratat om att det är viktigt att spara rätt djur vid jakten.

– Framförallt att spara stora friska djur och att inte skjuta fler stora älgar än vad vi skjuter kalv.

Bernt Andersson vill uppmana den som hittar en död älg att höra av sig.

– Det är viktigt att det rapporteras så att det blir undersökt.