2016-09-20 13:09

2016-09-20 13:09

Därför föreslås Tegnér bli platsen för nya badhuset

SÄFFLE: Lyfter flera fördelar

215 miljoner ska investeras i framtidens badhus i Säffle. Tegnérområdet lär bli placeringen och nu motiverar den grupp som jobbat med simhallsfrågan varför de menar att badhuset ska byggas just där.

Diskussionerna har som bekant pågått länge, och nu närmar sig ett beslut i frågan. Sex möjliga placeringar har utretts för en eventuell placering av den nya simhallen. Smedjan, Domaren, Tingvalla, Kanalparken, Höglunda och Tegnér har alla lyfts som tänkbara områden. Man har dokumenterat såväl styrkor som svagheter med respektive område och nu menar gruppen att Tegnérområdet är den bästa tänkbara placeringen. Följande punkter lyfts som fördelar:

• Möjligheter att skapa ett rekreations- och idrottscentra med simhall, idrottshall, löpspår, utomhusgym och cykling.

• Stor utbud av parkeringsplatser och trygg infrastruktur med gång- och cykelbanor.

• Närhet till Tegnérskolan och äldreboendet Björkbacken.

• Stort idrottskluster och en stark koppling till föreningslivet.

• Växtpotentialen – man menar att det finns goda möjligheter att bygga ut anläggningen i framtiden.

• God VA-infrastruktur.

Under september och oktober kommer Tegnéralternativet att utredas med bland annat undersökningar om kollektivtrafik, geoteknik – och den glödheta frågan. Ska det byggas en 25-metersbassäng eller ska den vara 50 meter?

Den 29 september presenteras skisser för området och den 24 oktober kommer en grovkalkyl för bygget att läggas fram. Beslut om placering väntas ta i kommunstyrelsen den 14 november.

Diskussionerna har som bekant pågått länge, och nu närmar sig ett beslut i frågan. Sex möjliga placeringar har utretts för en eventuell placering av den nya simhallen. Smedjan, Domaren, Tingvalla, Kanalparken, Höglunda och Tegnér har alla lyfts som tänkbara områden. Man har dokumenterat såväl styrkor som svagheter med respektive område och nu menar gruppen att Tegnérområdet är den bästa tänkbara placeringen. Följande punkter lyfts som fördelar:

• Möjligheter att skapa ett rekreations- och idrottscentra med simhall, idrottshall, löpspår, utomhusgym och cykling.

• Stor utbud av parkeringsplatser och trygg infrastruktur med gång- och cykelbanor.

• Närhet till Tegnérskolan och äldreboendet Björkbacken.

• Stort idrottskluster och en stark koppling till föreningslivet.

• Växtpotentialen – man menar att det finns goda möjligheter att bygga ut anläggningen i framtiden.

• God VA-infrastruktur.

Under september och oktober kommer Tegnéralternativet att utredas med bland annat undersökningar om kollektivtrafik, geoteknik – och den glödheta frågan. Ska det byggas en 25-metersbassäng eller ska den vara 50 meter?

Den 29 september presenteras skisser för området och den 24 oktober kommer en grovkalkyl för bygget att läggas fram. Beslut om placering väntas ta i kommunstyrelsen den 14 november.