2016-09-19 09:47

2016-09-19 09:47

Svea bästa vårdcentralen enligt patientundersökning

VÅRD: Ny undersökning

Svea vårdcentral i Säffle är Värmlands mest populära, enligt Vårdföretagarnas rapport Patienttoppen. Organisationen har jämfört den patientupplevda kvaliteten hos privat och offentligt drivna vårdcentraler.

Rapporten bygger på SKL:s senaste nationella patientenkät utifrån vårdcentralernas regiform. Undersökningen omfattar totalt 1 148 vårdcentraler i landet och har besvarats av 109 065 personer.

Delaktighet

I Värmland ingår 30 av totalt 35 vårdcentraler, varav 7 av dem är privatdrivna.

Patienterna har svarat på frågor om delaktighet, emotionellt stöd, bemötande, kontinuitet, tillgänglighet och helhetsintryck.

Bäst upplevs alltså Svea vårdcentral i Säffle följt av Töcksforspraktiken och Åttkanten i Karlstad. Alla tre drivs i privat regi.

– Hur människor upplever kvaliteten är en av de viktigaste kvalitetsfaktorerna i vården. Undersökningen visar hur uppskattade de privatdrivna vårdcentralerna är bland patienter och att de har en självklar plats i Vårdsverige, säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef hos Vårdföretagarna.

Längre väntetid

Noterbart är att vinnande Svea vårdcentral just nu på sin hemsida flaggar för att de under hösten har reducerad verksamhet på grund av införande av ett nytt journalsystem. För patienterna kan det innebära längre väntetid i telefon samt att få en bokad tid.

Lägst betyg i undersökningen får vårdcentralen i Eda.

Rapporten bygger på SKL:s senaste nationella patientenkät utifrån vårdcentralernas regiform. Undersökningen omfattar totalt 1 148 vårdcentraler i landet och har besvarats av 109 065 personer.

Delaktighet

I Värmland ingår 30 av totalt 35 vårdcentraler, varav 7 av dem är privatdrivna.

Patienterna har svarat på frågor om delaktighet, emotionellt stöd, bemötande, kontinuitet, tillgänglighet och helhetsintryck.

Bäst upplevs alltså Svea vårdcentral i Säffle följt av Töcksforspraktiken och Åttkanten i Karlstad. Alla tre drivs i privat regi.

– Hur människor upplever kvaliteten är en av de viktigaste kvalitetsfaktorerna i vården. Undersökningen visar hur uppskattade de privatdrivna vårdcentralerna är bland patienter och att de har en självklar plats i Vårdsverige, säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef hos Vårdföretagarna.

Längre väntetid

Noterbart är att vinnande Svea vårdcentral just nu på sin hemsida flaggar för att de under hösten har reducerad verksamhet på grund av införande av ett nytt journalsystem. För patienterna kan det innebära längre väntetid i telefon samt att få en bokad tid.

Lägst betyg i undersökningen får vårdcentralen i Eda.