2016-09-09 12:04

2016-09-09 12:04

Kritik mot Säffleskola efter anmälan

SÄFFLE: Har granskat kränkande behandling

Barn- och elevombudet, BEO, menar att Säffle kommun inte uppfyllt sina skyldigheter enligt skollagen. Dock ingriper man inte mot den aktuella skolan efter att ha granskat en anmälan om kränkande behandling.

Det var i maj i år som BEO fick in anmälan. En elev skulle ha blivit utsatt för kränkande behandling vid en skola i Säffle kommun. BEO fick ett yttrande från kommunen och anmälaren fick chansen att komma in med synpunkter på kommunens svar – det hände dock inte.

Känt sig utfryst

Enligt anmälan har eleven utsatts för kränkande behandling av både elever och lärare. Lärare och elever ska ha anklagat eleven för olika saker och eleven har känt sig utfryst. I början av vårterminen i år ska eleven ha blivit utsatt för fysiska kränkningar, bland annat ska eleven ha blivit puttad och fälld.

Skolan har informerats om situationen och det har hållits möten, men situationen har kvarstått.

Skolan menar att eleven inte har utsatts för kränkande behandling av personalen. Man menar också att man inte har haft kännedom under en viss period att eleven kände sig kränkt.

Informerades sent

Att eleven ska ha utsatts för fysiska kränkningar menar skolan har hänt efter skoltid, och då inte i skolan utan på en kvällsaktivitet som inte anordnades av skolan. Rektorn ska inte ha fått information om detta förrän fyra veckor efter händelsen. En utredning som gjorts visar enligt kommunen att det finns motsättningar mellan de inblandade eleverna och skolans personal ska då ha jobbat aktivt med grupp- och elevstärkande aktiviteter. Man ska också ha höjt personaltätheten. Skolan ska inte ha fått kännedom om att eleven har blivit puttad och fälld.

BEO menar i sin granskning att skolan inte har utrett samtliga uppgifter om kränkande behandling som personalen fått kännedom om. Men BEO kommer inte att framställa skadeståndsanspråk eller ingripa, då man anser att särskilda skäl föreligger. Vilka de är, är belagda med sekretess.

Det var i maj i år som BEO fick in anmälan. En elev skulle ha blivit utsatt för kränkande behandling vid en skola i Säffle kommun. BEO fick ett yttrande från kommunen och anmälaren fick chansen att komma in med synpunkter på kommunens svar – det hände dock inte.

Känt sig utfryst

Enligt anmälan har eleven utsatts för kränkande behandling av både elever och lärare. Lärare och elever ska ha anklagat eleven för olika saker och eleven har känt sig utfryst. I början av vårterminen i år ska eleven ha blivit utsatt för fysiska kränkningar, bland annat ska eleven ha blivit puttad och fälld.

Skolan har informerats om situationen och det har hållits möten, men situationen har kvarstått.

Skolan menar att eleven inte har utsatts för kränkande behandling av personalen. Man menar också att man inte har haft kännedom under en viss period att eleven kände sig kränkt.

Informerades sent

Att eleven ska ha utsatts för fysiska kränkningar menar skolan har hänt efter skoltid, och då inte i skolan utan på en kvällsaktivitet som inte anordnades av skolan. Rektorn ska inte ha fått information om detta förrän fyra veckor efter händelsen. En utredning som gjorts visar enligt kommunen att det finns motsättningar mellan de inblandade eleverna och skolans personal ska då ha jobbat aktivt med grupp- och elevstärkande aktiviteter. Man ska också ha höjt personaltätheten. Skolan ska inte ha fått kännedom om att eleven har blivit puttad och fälld.

BEO menar i sin granskning att skolan inte har utrett samtliga uppgifter om kränkande behandling som personalen fått kännedom om. Men BEO kommer inte att framställa skadeståndsanspråk eller ingripa, då man anser att särskilda skäl föreligger. Vilka de är, är belagda med sekretess.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.