2016-09-07 15:32

2016-09-07 15:32

Badhuset byggs på Tegnér?

SÄFFLE: Styrgruppen enig – frågan lyfts igen på måndag

Det nya badhuset i Säffle byggs på Tegnérområdet och kommer att vara en anläggning inriktad på motion och idrott – inte som ett besöks/turistmål. Så blir det om styrgruppen som jobbar med frågan får som den vill.

Det börjar klarna i simhallsfrågan. I måndags när kommunfullmäktige hade sitt sammanträde i stadshuset lyftes frågan när kommunalrådet hade ordet.

– Styrgruppen har fört diskussionen i två led – vilken typ av mötesplats vill vi ha? En idrottsinriktad mötesplats med motion- och hälsoprofil eller en riktad till besöksnäringen. Vi har tittat på starka och svaga sidor även kring alternativen på placering. Vi förordar en idrottsmötesplats och Tegnérområdet är förstahandsalternativet att gå vidare med, berättade Dag Rogne (C) från talarstolen.

Han sa att styrgruppen är enig i frågan och att han tror att detta kommer att vara förslaget som presenteras för politikerna.

– Möter vi inget hinder på resans väg kommer det att vara förslaget, sa han vidare.

Det har givetvis också diskuterats vad badhuset ska innehålla. Där gavs inga besked om den så omdiskuterade 25- eller 50-metersbassängen.

Men...

– Alla åldrar ska tycka att det finns något för dem i simhallen. Det är viktigt att många kan vara där samtidigt. En multiarena som gör att ingen kundkategori behöver stängas ute för någon annan, sa Rogne.

Klubbat 2017

Simhallsfrågan kommer att behandlas på kommunstyrelsens sammanträde på måndag och efter det kommer mer information om det framtida badhuset att presenteras.

Förhoppningen är att beslut om badhuset ska klubbas i april 2017.

Det börjar klarna i simhallsfrågan. I måndags när kommunfullmäktige hade sitt sammanträde i stadshuset lyftes frågan när kommunalrådet hade ordet.

– Styrgruppen har fört diskussionen i två led – vilken typ av mötesplats vill vi ha? En idrottsinriktad mötesplats med motion- och hälsoprofil eller en riktad till besöksnäringen. Vi har tittat på starka och svaga sidor även kring alternativen på placering. Vi förordar en idrottsmötesplats och Tegnérområdet är förstahandsalternativet att gå vidare med, berättade Dag Rogne (C) från talarstolen.

Han sa att styrgruppen är enig i frågan och att han tror att detta kommer att vara förslaget som presenteras för politikerna.

– Möter vi inget hinder på resans väg kommer det att vara förslaget, sa han vidare.

Det har givetvis också diskuterats vad badhuset ska innehålla. Där gavs inga besked om den så omdiskuterade 25- eller 50-metersbassängen.

Men...

– Alla åldrar ska tycka att det finns något för dem i simhallen. Det är viktigt att många kan vara där samtidigt. En multiarena som gör att ingen kundkategori behöver stängas ute för någon annan, sa Rogne.

Klubbat 2017

Simhallsfrågan kommer att behandlas på kommunstyrelsens sammanträde på måndag och efter det kommer mer information om det framtida badhuset att presenteras.

Förhoppningen är att beslut om badhuset ska klubbas i april 2017.