2016-07-05 09:22

2016-07-05 09:22

Guttane-avfarten byggs om

SÄFFLE: Byggstart i höst vid Entré Säffle

Av- och tillfartsvägen mellan E45 och handelsplatsen Entré 45 i Guttane ska byggas om. Den nuvarande vägen håller inte måttet och klarar inte den tunga trafiken.

Det är Guttanevägens sträckning från E45 till rondellen på Gamla Åmålsvägen som ska byggas om.

– Vägen måste breddas för att underlätta av- och påfart till och från E45. Men den måste också stärkas med tanke på hur den tunga trafiken på sträckan har ökat sedan handelsplatsen byggdes, säger Philip Hagström, som är trafikingenjör på Säffle kommun.

Mycket tung trafik

Samtidigt som Guttanevägen breddas kommer man också att bygga om vägen in på själva butiksområdet.

– Det är mycket tung trafik in på området, dels alla varutransporter men också de större fordon som åker in för att tanka bensin, säger Philip Hagström.

I dag är vägen så smal att tung trafik tvingas gena i svängar och korsningar.

Säffle kommun har hos Trafikverket avsökt om att göra ombyggnaden och fått ett godkännande. Philip Hagström berättar att byggstarten kommer att ske i höst och att ska vara avslutat inom några månader.

Vad kommer det att kosta?

– Det ska ut på upphandling och innan entreprenörerna svarat vet vi inte vad det kommer att kosta, säger Philip Hagström.

Han tycker det är positivt att handelsplatsen får en bättre anslutning.

– Bra infrastruktur är nödvändigt för kommunens utveckling, menar han.

Många har efterlyst en rondell där Guttanevägen ansluter till E45. Men någon sådan kommer det inte att bli.

– Nej, enigt Trafikverket är det uteslutet eftersom man vill ha så stor framkomlighet som möjligt på E45, berättar Philip Hagström.

Det är Guttanevägens sträckning från E45 till rondellen på Gamla Åmålsvägen som ska byggas om.

– Vägen måste breddas för att underlätta av- och påfart till och från E45. Men den måste också stärkas med tanke på hur den tunga trafiken på sträckan har ökat sedan handelsplatsen byggdes, säger Philip Hagström, som är trafikingenjör på Säffle kommun.

Mycket tung trafik

Samtidigt som Guttanevägen breddas kommer man också att bygga om vägen in på själva butiksområdet.

– Det är mycket tung trafik in på området, dels alla varutransporter men också de större fordon som åker in för att tanka bensin, säger Philip Hagström.

I dag är vägen så smal att tung trafik tvingas gena i svängar och korsningar.

Säffle kommun har hos Trafikverket avsökt om att göra ombyggnaden och fått ett godkännande. Philip Hagström berättar att byggstarten kommer att ske i höst och att ska vara avslutat inom några månader.

Vad kommer det att kosta?

– Det ska ut på upphandling och innan entreprenörerna svarat vet vi inte vad det kommer att kosta, säger Philip Hagström.

Han tycker det är positivt att handelsplatsen får en bättre anslutning.

– Bra infrastruktur är nödvändigt för kommunens utveckling, menar han.

Många har efterlyst en rondell där Guttanevägen ansluter till E45. Men någon sådan kommer det inte att bli.

– Nej, enigt Trafikverket är det uteslutet eftersom man vill ha så stor framkomlighet som möjligt på E45, berättar Philip Hagström.