2016-07-01 11:05

2016-07-01 11:06

"Tro inte på telefonsäljarna"

SÄFFLE: Många frågor kring rengörning av imkanaler

Har du blivit uppringd av ett företag som säger att du måste rengöra husets imkanaler och att de kan göra jobbet innan det är för sent? Lugn! Det finns ingen lag som säger att detta är obligatoriskt.

Många Säfflebor har råkat ut för företaget som just nu kampanjar i Värmland och telefonledes informerar om lagen om rengöring av imkanaler. Men någon sådan lag finns inte.

Många har ringt Räddningstjänsten och frågat hur reglerna kring imkanaler ser ut. Brandförman Mattias Andersson kan berätta hur det egentligen ligger till:

– Det är klart att man då och då måste rengöra fastighetens imkanaler men det aktuella företaget ger vilseledande information. Lagstiftningen omfattar endast storkök. Regeln om rengöring av övriga imkanaler försvann för tio år sedan, säger han.

Rengör filtret

Imkanalen är ventilationskanalen som går från köksfläkten. Kanalen leder bort fett och ånga från matlagning.

– Det kan vara lätt att glömma bort imkanalen men rengöringen av är förstås viktig. Fett som fastnar i imkanalen kan orsaka brand och att regelbundet rengöra fläktfiltret är därför en bra start, säger Mattias Andersson.

Men var och en bestämmer själv när man ska rengöra imkanalen och vilket företag man vill anlita för tjänsten. Det företag som nu ringer runt och erbjuder sina tjänster, är ungefär dubbelt så dyrt som de lokala företag, som utför samma jobb.

Spelar på reglerna

På Räddningstjänsten i Säffle tycker man att det aktuella företaget är oseriöst och sprider osäkerhet och oro bland fastighetsägare.

– De spelar lite på reglerna om obligatorisk sotning och brandskydd och det är klart att många undrar vad som egentligen gäller, säger Mattias Andersson.

Många Säfflebor har råkat ut för företaget som just nu kampanjar i Värmland och telefonledes informerar om lagen om rengöring av imkanaler. Men någon sådan lag finns inte.

Många har ringt Räddningstjänsten och frågat hur reglerna kring imkanaler ser ut. Brandförman Mattias Andersson kan berätta hur det egentligen ligger till:

– Det är klart att man då och då måste rengöra fastighetens imkanaler men det aktuella företaget ger vilseledande information. Lagstiftningen omfattar endast storkök. Regeln om rengöring av övriga imkanaler försvann för tio år sedan, säger han.

Rengör filtret

Imkanalen är ventilationskanalen som går från köksfläkten. Kanalen leder bort fett och ånga från matlagning.

– Det kan vara lätt att glömma bort imkanalen men rengöringen av är förstås viktig. Fett som fastnar i imkanalen kan orsaka brand och att regelbundet rengöra fläktfiltret är därför en bra start, säger Mattias Andersson.

Men var och en bestämmer själv när man ska rengöra imkanalen och vilket företag man vill anlita för tjänsten. Det företag som nu ringer runt och erbjuder sina tjänster, är ungefär dubbelt så dyrt som de lokala företag, som utför samma jobb.

Spelar på reglerna

På Räddningstjänsten i Säffle tycker man att det aktuella företaget är oseriöst och sprider osäkerhet och oro bland fastighetsägare.

– De spelar lite på reglerna om obligatorisk sotning och brandskydd och det är klart att många undrar vad som egentligen gäller, säger Mattias Andersson.