2016-07-01 09:49

2016-07-01 09:49

Ingen ändring av korttiden på Björkbacken

SÄFFLE: "Vi vill inte stänga en så väl fungerande verksamhet"

Socialförvaltningens förslag om att göra om delar av korttiden på Björkbacken till LSS-boende för äldre fick inte stöd i socialnämnden.

Förslaget om att åtta platser på korttiden på Björkbacken skulle omdisponeras för äldre personer med behov av särskild service enligt LSS fick mycket kritik.

Vårdpersonalen var orolig för att en sådan förändring skulle innebära att personer med demens och palliativa patienter skulle blandas på samma avdelning, vilket man menade inte skulle fungera bra. Nu har socialnämnden beslutat att man inte kommer att ändra på korttiden.

– Vi vill inte stänga en så väl fungerande verksamhet som korttiden är, säger Heléne Agdén (SiV) ordförande i socialnämnden. Nu får förvaltningen titta på andra förslag som vi förhoppningsvis kan enas om.

”Se framåt”

På Björkbacken finns även en avdelning med fyra platser som stått tom sedan 2015. Jerry Olsson (C) lade vid socialnämndens möte ett yrkande om att dessa platser ska användas till förebyggande verksamhet.

– Vi i nämnden är inte bara reaktionärer, vi vill vara visionärer och se framåt, säger han.

Vad det handlar om för förebyggande verksamhet vill inte Jerry Olsson berätta mer om.

Alla partier röstade för yrkandet, utom Sjukvårdspartiet som anser att platserna i stället skulle kunna användas till LSS-boende för äldre.

– Även personer inom LSS blir äldre och har sådana behov som alla äldre har med gemenskap och umgänge. De har ju aktiviteter på Björkbacken som man inte kan få på ett annat boende. De ska ha samma möjligheter som andra tycker vi med tillgång till sköterskor med demenskunskap och om den vård som man behöver när man blir äldre, säger Heléne Agdén.

Annan verksamhet

Det förslaget fick dock inte stöd av övriga partier i socialnämnden.

– Vi tyckte inte att det var ekonomiskt försvarbart samt att vi vill använda de lokalerna till annan verksamhet, säger Jerry Olsson.

Förslaget om att åtta platser på korttiden på Björkbacken skulle omdisponeras för äldre personer med behov av särskild service enligt LSS fick mycket kritik.

Vårdpersonalen var orolig för att en sådan förändring skulle innebära att personer med demens och palliativa patienter skulle blandas på samma avdelning, vilket man menade inte skulle fungera bra. Nu har socialnämnden beslutat att man inte kommer att ändra på korttiden.

– Vi vill inte stänga en så väl fungerande verksamhet som korttiden är, säger Heléne Agdén (SiV) ordförande i socialnämnden. Nu får förvaltningen titta på andra förslag som vi förhoppningsvis kan enas om.

”Se framåt”

På Björkbacken finns även en avdelning med fyra platser som stått tom sedan 2015. Jerry Olsson (C) lade vid socialnämndens möte ett yrkande om att dessa platser ska användas till förebyggande verksamhet.

– Vi i nämnden är inte bara reaktionärer, vi vill vara visionärer och se framåt, säger han.

Vad det handlar om för förebyggande verksamhet vill inte Jerry Olsson berätta mer om.

Alla partier röstade för yrkandet, utom Sjukvårdspartiet som anser att platserna i stället skulle kunna användas till LSS-boende för äldre.

– Även personer inom LSS blir äldre och har sådana behov som alla äldre har med gemenskap och umgänge. De har ju aktiviteter på Björkbacken som man inte kan få på ett annat boende. De ska ha samma möjligheter som andra tycker vi med tillgång till sköterskor med demenskunskap och om den vård som man behöver när man blir äldre, säger Heléne Agdén.

Annan verksamhet

Det förslaget fick dock inte stöd av övriga partier i socialnämnden.

– Vi tyckte inte att det var ekonomiskt försvarbart samt att vi vill använda de lokalerna till annan verksamhet, säger Jerry Olsson.