2016-06-22 11:10

2016-06-22 11:10

Tveta skola kan omvandlas till friskola

TVETA: Arbetet i gång efter beslut om nedläggning

Efter beslutet i kommunfullmäktige om att Tveta skola kommer att läggas ned efter vårterminens slut 2017 har engagerade på skolan nu inlett arbetet med att omvandla skolan till en friskola.

I maj föreslog barn- och utbildningsnämnden att årskurs 4-6 skulle flyttas från Tveta skola redan till hösten. Kommunstyrelsen var dock villig att ge engagerade på skolan mer tid på sig att undersöka möjligheten att bilda friskola och kommunfullmäktige gick på den linjen.

Att få längre tid till omställningen betyder mycket, menar Cecilia Haby, förälder och även lärare på Tveta skola.

– Att vi får ett helt år gör att vi får möjlighet att få igång en friskola utan ett uppehåll i skolverksamheten. Nu jobbar vi för att hitta formen för en bra friskola och tittar på några olika alternativ.

Hur går tankarna?

– Vi har både diskuterat samarbete och sett på egna möjligheter. Vi har några friskolor runt omkring oss, både i Åmål och i Säffle. Vi har några olika alternativ på gång.

Man har nu bildat arbetsgrupper där en grupp börjat sammanställa den ansökan om friskola som ska skickas till Skolinspektionen senast i januari.

En längre artikel kan du läsa i torsdagens papperstidning.

I maj föreslog barn- och utbildningsnämnden att årskurs 4-6 skulle flyttas från Tveta skola redan till hösten. Kommunstyrelsen var dock villig att ge engagerade på skolan mer tid på sig att undersöka möjligheten att bilda friskola och kommunfullmäktige gick på den linjen.

Att få längre tid till omställningen betyder mycket, menar Cecilia Haby, förälder och även lärare på Tveta skola.

– Att vi får ett helt år gör att vi får möjlighet att få igång en friskola utan ett uppehåll i skolverksamheten. Nu jobbar vi för att hitta formen för en bra friskola och tittar på några olika alternativ.

Hur går tankarna?

– Vi har både diskuterat samarbete och sett på egna möjligheter. Vi har några friskolor runt omkring oss, både i Åmål och i Säffle. Vi har några olika alternativ på gång.

Man har nu bildat arbetsgrupper där en grupp börjat sammanställa den ansökan om friskola som ska skickas till Skolinspektionen senast i januari.

En längre artikel kan du läsa i torsdagens papperstidning.