2016-06-11 06:00

2016-06-11 06:00

Kreatur håller landskapet öppet i skärgården

ESKILSÄTERS SKÄRGÅRD: En del av EU-projektet Life Vänern

Den senaste tiden har drygt 50 kor och får transporterats ut på grönbete till fyra öar i Eskilsäters skärgård halvvägs till Lurö.
– De håller det gamla kulturlandskapet öppet, säger Mattias Örtendahl.

Det är gott om små och stora öar i den stora vänerskärgården. Men på senare år har öarna blivit allt mer igenväxta. Därför har länsstyrelsen beslutat att använda sig av betande djur för att ändra på det.

– I fem år har jag på uppdrag av dem låtit transportera ut en del av mina djur till några av öarna. Det har varit väldigt lyckat. Utan dem är det omöjligt att hålla det gamla kulturlandskapet öppet.

– Detta är en unik sötvattensarkipelag där folk har vistats sedan istiden försvann och ett landskap vi måste bevara, säger Mattias Örtendahl, dikobonde med inriktning på naturvård från Deje.

I år har betesprojektet utökats från två till fyra öar; Sönnervassen, Vithall, Ärnön och Gunnarsholmen.

– Nu finns det totalt 54 djur som betar där. På Gunnarsholmen är det bara får. På de andra tre öarna handlar det om Highland cattle.

– De är valda i stället för vanliga kossor eftersom det bara finns magert mosaikbete här och det passar dem bättre än kossorna som ska ha mer näring, säger Mattias Örtendahl.

Fram till i september är det tänkt att djuren vara kvar som ”gräsklippare” på öarna. Minst varannan dag ser tillsyningsmannen Sune Westerberg till att de mår bra.

– Detta är en del av EU-projektet Life Vänern som pågår mellan 2013 och 2018 och som handlar om naturvård, bland annat förhindrandet av igenväxningen av landskapet runt sjön.

– Vi inledde med att avverka en hel del skog och sedan fortsätter restaureringen av den gamla betes- och odlingsmarken i skärgården. På så sätt kan man behålla viktiga naturtyper och arter som kattfot, mandelblom och ljungfrulin som annars försvinner, säger Gunnar Lagerkvist, biolog på länsstyrelsen.

Det är gott om små och stora öar i den stora vänerskärgården. Men på senare år har öarna blivit allt mer igenväxta. Därför har länsstyrelsen beslutat att använda sig av betande djur för att ändra på det.

– I fem år har jag på uppdrag av dem låtit transportera ut en del av mina djur till några av öarna. Det har varit väldigt lyckat. Utan dem är det omöjligt att hålla det gamla kulturlandskapet öppet.

– Detta är en unik sötvattensarkipelag där folk har vistats sedan istiden försvann och ett landskap vi måste bevara, säger Mattias Örtendahl, dikobonde med inriktning på naturvård från Deje.

I år har betesprojektet utökats från två till fyra öar; Sönnervassen, Vithall, Ärnön och Gunnarsholmen.

– Nu finns det totalt 54 djur som betar där. På Gunnarsholmen är det bara får. På de andra tre öarna handlar det om Highland cattle.

– De är valda i stället för vanliga kossor eftersom det bara finns magert mosaikbete här och det passar dem bättre än kossorna som ska ha mer näring, säger Mattias Örtendahl.

Fram till i september är det tänkt att djuren vara kvar som ”gräsklippare” på öarna. Minst varannan dag ser tillsyningsmannen Sune Westerberg till att de mår bra.

– Detta är en del av EU-projektet Life Vänern som pågår mellan 2013 och 2018 och som handlar om naturvård, bland annat förhindrandet av igenväxningen av landskapet runt sjön.

– Vi inledde med att avverka en hel del skog och sedan fortsätter restaureringen av den gamla betes- och odlingsmarken i skärgården. På så sätt kan man behålla viktiga naturtyper och arter som kattfot, mandelblom och ljungfrulin som annars försvinner, säger Gunnar Lagerkvist, biolog på länsstyrelsen.