2016-06-02 15:44

2016-06-02 15:44

Kräver utredning efter tillbud på Säffleföretag

SÄFFLE: Anmälde till Arbetsmiljöverket

Efter ett tillbud på en arbetsplats i Säffle kräver nu Arbetsmiljöverket att det ska göras en utredning av händelsen.

Det var i slutet av april j som olyckan var framme när en transport skulle ske inne på företaget. Ett fordon välte i en snäv sväng när den tillsammans med en truck skulle flytta ett föremål.

Företaget anmälde tillbudet till Arbetsmiljöverket och nu krävs företaget på en utredning där det ska framkomma varför händelsen inträffade och hur man ska förhindra att det sker igen.

Det var i slutet av april j som olyckan var framme när en transport skulle ske inne på företaget. Ett fordon välte i en snäv sväng när den tillsammans med en truck skulle flytta ett föremål.

Företaget anmälde tillbudet till Arbetsmiljöverket och nu krävs företaget på en utredning där det ska framkomma varför händelsen inträffade och hur man ska förhindra att det sker igen.