2016-05-31 08:17

2016-05-31 11:35

"Det finns lärare som söker andra tjänster"

SÄFFLE: Säfflelärare oroliga för skolans framtid

Bristen på information har fått lärare på Tingvallaskolan att tröttna. De efterlyser en långsiktig plan för skolan i Säffle.

– Vi hör ryktas om en massa saker, men vi får inte veta någonting, säger läraren Kristel Larsson.

De pratar bland annat om lokalfrågan – det är trångt på Tingvallaskolan.

Trångboddheten har enligt lärarna varit ett problem i många år och de är kritiska till att inget har gjorts tidigare. Den akuta lösningen till hösten blir nu att årskurs 6 och mellanstadiets fritidshem Moroten kommer att flytta till hus fem i sjukhuset. Men det är en uppdelning som lärarna inte vill se på längre sikt och som man tror kommer att påverka pedagogiken negativt.

– Det vi fått höra är att hela mellanstadiet så småningom ska hamna i hus fem. Vi förstår att vi inte får plats på Tingvallaskolan i detta akuta läge, men vi vill ha en lösning där vi fortfarande hänger ihop, säger Christer Szczepanski.

En annan åtgärd på grund av lokalbristen blir att fritidsavdelningen Äppelmasken kommer att förlora sina vanliga lokaler eftersom särskolan behöver klassrum på grund av att Gula villan dömts ut.

– Det handlar om runt 70 barn. Vi ska bli flyttade men vi vet inte vart än. Vi vet ingenting. Det sägs att vi ska in i klassrummen, men jag har svårt att se hur det ska fungera, säger Elisabeth Szczepanska.

Lärarna som ST träffar är framför allt irriterade över att inte få information från kommunen och bristen på dialog.

– Vi förstår att man inte kan trolla fram en ny skola, men om vi vet att det kommer att bli en sammanhållen skola senare då kan man stå ut, menar Kristel Larsson.

– Vi vill bygga en bra pedagogisk verksamhet. Vi fick bilda arbetsgrupper om lokalfrågan och vi var beredda att bo trångt i en övergångsperiod. Men ingen av de idéerna och förslagen som vi pratat om har vi fått diskutera med förvaltningsledningen och det har aldrig presenterats något förslag som vi funderat kring till våra politiker. Det tycker vi är anmärkningsvärt. Vi vill föra en dialog om en långsiktigt hållbar pedagogisk lösning där alla verksamheter är innefattade, säger Kristina Ingves.

– Och det ska föras ur ett elevperspektiv, tillägger Linda Sundling.

Frustrationen bland lärarna är stor över situationen och det finns de som överväger att lämna skolan, enligt Christer Szczepanski.

– Det finns lärare som söker andra tjänster på grund av det här.

Enligt Christer Carlsson, utvecklingschef för grundskolan, har förvaltningen upprepade gånger informerat skolpersonalen om det uppdrag man fått av politikerna.

– Vi informerar löpande alltefter som vi har ny information att ge. Jag har varit där tre gånger under våren och däremellan är det rektors ansvar att informera. Jag träffade lärare och rektor för två veckor sedan och då kom vi överens om att vi ska återkomma varje vecka.

Läs en större intervju med lärarna och med utvecklingschef Christer Carlsson i ST papper i dag, tisdag.

– Vi hör ryktas om en massa saker, men vi får inte veta någonting, säger läraren Kristel Larsson.

De pratar bland annat om lokalfrågan – det är trångt på Tingvallaskolan.

Trångboddheten har enligt lärarna varit ett problem i många år och de är kritiska till att inget har gjorts tidigare. Den akuta lösningen till hösten blir nu att årskurs 6 och mellanstadiets fritidshem Moroten kommer att flytta till hus fem i sjukhuset. Men det är en uppdelning som lärarna inte vill se på längre sikt och som man tror kommer att påverka pedagogiken negativt.

– Det vi fått höra är att hela mellanstadiet så småningom ska hamna i hus fem. Vi förstår att vi inte får plats på Tingvallaskolan i detta akuta läge, men vi vill ha en lösning där vi fortfarande hänger ihop, säger Christer Szczepanski.

En annan åtgärd på grund av lokalbristen blir att fritidsavdelningen Äppelmasken kommer att förlora sina vanliga lokaler eftersom särskolan behöver klassrum på grund av att Gula villan dömts ut.

– Det handlar om runt 70 barn. Vi ska bli flyttade men vi vet inte vart än. Vi vet ingenting. Det sägs att vi ska in i klassrummen, men jag har svårt att se hur det ska fungera, säger Elisabeth Szczepanska.

Lärarna som ST träffar är framför allt irriterade över att inte få information från kommunen och bristen på dialog.

– Vi förstår att man inte kan trolla fram en ny skola, men om vi vet att det kommer att bli en sammanhållen skola senare då kan man stå ut, menar Kristel Larsson.

– Vi vill bygga en bra pedagogisk verksamhet. Vi fick bilda arbetsgrupper om lokalfrågan och vi var beredda att bo trångt i en övergångsperiod. Men ingen av de idéerna och förslagen som vi pratat om har vi fått diskutera med förvaltningsledningen och det har aldrig presenterats något förslag som vi funderat kring till våra politiker. Det tycker vi är anmärkningsvärt. Vi vill föra en dialog om en långsiktigt hållbar pedagogisk lösning där alla verksamheter är innefattade, säger Kristina Ingves.

– Och det ska föras ur ett elevperspektiv, tillägger Linda Sundling.

Frustrationen bland lärarna är stor över situationen och det finns de som överväger att lämna skolan, enligt Christer Szczepanski.

– Det finns lärare som söker andra tjänster på grund av det här.

Enligt Christer Carlsson, utvecklingschef för grundskolan, har förvaltningen upprepade gånger informerat skolpersonalen om det uppdrag man fått av politikerna.

– Vi informerar löpande alltefter som vi har ny information att ge. Jag har varit där tre gånger under våren och däremellan är det rektors ansvar att informera. Jag träffade lärare och rektor för två veckor sedan och då kom vi överens om att vi ska återkomma varje vecka.

Läs en större intervju med lärarna och med utvecklingschef Christer Carlsson i ST papper i dag, tisdag.