2016-05-30 15:18

2016-05-30 15:18

Två Säffleföreningar får bidrag

SÄFFLE: Investeringsbidrag beviljas

Det är Ölseruds Bygdegårdsförening och Svanskogs Folkets hus-förening som är två av 85 ideella föreningar i Sverige som mottagit investeringsbidrag från Boverket.

Summan för årets utdelning av Boverkets investeringsbidrag till ideella föreningar runt om i Sverige hamnade i år på drygt 22 miljoner.

Ansökte om bidrag gjorde 242 föreningar och delar på den stora summan ska 85 föreningar göra, två av dem belägna i Säffle kommun.

Det är Ölseruds Bygdegårdsförening som har beviljats 300 000 kronor och Svanskogs Folkets hus-förening som får 40 000 kronor.

Upprustningar

Bidraget ska enligt Boverket gå till offentliga samlingslokaler och årets utdelning syftar till att bidra med olika energisparande åtgärder, tillgänglighetsanpassningar och upprustningar för att höja lokalernas standard.

Allmänna lokaler avser lokaler som drivs av ideella organisationer och är tillgängliga för föreningslivets verksamheter.

I Värmland blev totalt fem föreningar beviljade bidrag och bland dessa var det Ölseruds Bygdegårdsförening som fick ta emot den största potten.

Summan för årets utdelning av Boverkets investeringsbidrag till ideella föreningar runt om i Sverige hamnade i år på drygt 22 miljoner.

Ansökte om bidrag gjorde 242 föreningar och delar på den stora summan ska 85 föreningar göra, två av dem belägna i Säffle kommun.

Det är Ölseruds Bygdegårdsförening som har beviljats 300 000 kronor och Svanskogs Folkets hus-förening som får 40 000 kronor.

Upprustningar

Bidraget ska enligt Boverket gå till offentliga samlingslokaler och årets utdelning syftar till att bidra med olika energisparande åtgärder, tillgänglighetsanpassningar och upprustningar för att höja lokalernas standard.

Allmänna lokaler avser lokaler som drivs av ideella organisationer och är tillgängliga för föreningslivets verksamheter.

I Värmland blev totalt fem föreningar beviljade bidrag och bland dessa var det Ölseruds Bygdegårdsförening som fick ta emot den största potten.