2016-05-24 06:00

2016-05-24 06:00

Utgrävning på schemat

GILLBERGA: Spännande skoldag för Långserudseleverna

Vid Långseruds friskola jobbar en lärare som förutom det vanliga lärarjobbet även är utbildad arkeolog – Monica Helmersson.

Sedan några år tillbaka pågår en utgrävning av ett ställe på Skasås i Gillberga som kallas ”Ivarsbråten”. En ortsbo visste om platsen och lyckades få ett litet gäng arkeologintresserade att påbörja en utgrävning. Elever från Långseruds friskola klass 6 åkte tillsammans med sin lärare dit och fick av arkeolog Susanne Pettersson en intressant redogörelse om hur man arbetar. Hon visade upp olika föremål som hittats. Eleverna fick möjlighet att fundera kring hur det kunde ha varit att leva just där och vilka förhållandena var från 1300-talet och framåt. Sedan var det dags för barnen att själva börja gräva och det fick ske efter ett visst schema och med enkla hjälpmedel. Gräs och rötter var besvärliga men det jobbades friskt.

Sedan några år tillbaka pågår en utgrävning av ett ställe på Skasås i Gillberga som kallas ”Ivarsbråten”. En ortsbo visste om platsen och lyckades få ett litet gäng arkeologintresserade att påbörja en utgrävning. Elever från Långseruds friskola klass 6 åkte tillsammans med sin lärare dit och fick av arkeolog Susanne Pettersson en intressant redogörelse om hur man arbetar. Hon visade upp olika föremål som hittats. Eleverna fick möjlighet att fundera kring hur det kunde ha varit att leva just där och vilka förhållandena var från 1300-talet och framåt. Sedan var det dags för barnen att själva börja gräva och det fick ske efter ett visst schema och med enkla hjälpmedel. Gräs och rötter var besvärliga men det jobbades friskt.