2016-05-23 12:05

2016-05-23 12:05

Populär friskola i Långserud

Långseruds friskola startade för fem år och har blivit en populär skola som lockar med bra pedagogik, en fantastisk skolgård och skolmat av bästa kvalitet. När skolan hade öppet hus kom massor med besökare.