2016-05-20 14:13

2016-05-20 14:13

Goodtech har varslat alla 18

SÄFFLE: Kontoret i Säffle ska flyttas till Karlstad

Teknikföretaget Goodtech ska lägga ned sitt kontor i Säffle och har varslat samtliga 18 anställda om uppsägning. Ungefär hälften av de varslade erbjuds att följa med till Karlstad dit kontoret flyttas.

Johan Håkansson som är regionchef för Goodtech Solution AB, en av koncernens divisioner, bekräftar att verksamheten i Säffle ska läggas ned och flyttas till Karlstad.

– Det är ett tråkigt besked för alla inblandade och jag beklagar de som drabbas. Men åtgärden är nödvändig för att vi ska kunna stärka bolagets ställning och öka vår konkurrenskraft, säger han.

Resterna av MTH

Goodtech, som är resterna av det som en gång var systemleverantören MTH, har enbart kontor i Säffle där man inte längre har någon produktion. Samtliga 18 anställda vid kontoret har varslats om uppsägning men flera av dem ska erbjudas att följa med till Karlstad dit kontoret ska flyttas.

– Det är svårt att säga hur många av personalen som kommer att erbjudas ny anställning men jag tror att det kan röra sig om hälften, säger Johan Håkansson.

Verksamheten i Säffle beräknas pågå resten av året.

Goodtech Solution har för avsikt att flytta till nya lokaler i Karlstad och koncernledningen har beslutat att all verksamhet då ska samlas i Karlstad för en kraftsamling.

– Åtgärden innebär ingen inskränkning i vårt utbud. Genom att vara koncentrerade på en ort får vi en stabilare plattform och bättre synenergieffekter och är därmed bättre rustade att möta marknaden, säger Johan Håkansson.

Goodtech ASA är noterat på Oslobörsen. Företaget omsätter årligen 850 miljoner norska kronor, och har mer än 400 medarbetare som levererar teknik och ingenjörstjänster i hela Norden. Kärnkompetens är automation, industriell IT, avancerad industriell tillverkningsteknik och miljöteknik. Koncernen tog över Säffleföretaget MTH Automation 2007.

Johan Håkansson som är regionchef för Goodtech Solution AB, en av koncernens divisioner, bekräftar att verksamheten i Säffle ska läggas ned och flyttas till Karlstad.

– Det är ett tråkigt besked för alla inblandade och jag beklagar de som drabbas. Men åtgärden är nödvändig för att vi ska kunna stärka bolagets ställning och öka vår konkurrenskraft, säger han.

Resterna av MTH

Goodtech, som är resterna av det som en gång var systemleverantören MTH, har enbart kontor i Säffle där man inte längre har någon produktion. Samtliga 18 anställda vid kontoret har varslats om uppsägning men flera av dem ska erbjudas att följa med till Karlstad dit kontoret ska flyttas.

– Det är svårt att säga hur många av personalen som kommer att erbjudas ny anställning men jag tror att det kan röra sig om hälften, säger Johan Håkansson.

Verksamheten i Säffle beräknas pågå resten av året.

Goodtech Solution har för avsikt att flytta till nya lokaler i Karlstad och koncernledningen har beslutat att all verksamhet då ska samlas i Karlstad för en kraftsamling.

– Åtgärden innebär ingen inskränkning i vårt utbud. Genom att vara koncentrerade på en ort får vi en stabilare plattform och bättre synenergieffekter och är därmed bättre rustade att möta marknaden, säger Johan Håkansson.

Goodtech ASA är noterat på Oslobörsen. Företaget omsätter årligen 850 miljoner norska kronor, och har mer än 400 medarbetare som levererar teknik och ingenjörstjänster i hela Norden. Kärnkompetens är automation, industriell IT, avancerad industriell tillverkningsteknik och miljöteknik. Koncernen tog över Säffleföretaget MTH Automation 2007.