2016-05-11 09:05

2016-05-11 09:05

Skolan i Tveta läggs ned

SÄFFLE

Tveta skola ska läggas ned. Det föreslår barn- och utbildningsnämnden efter tisdagens sammanträde.
– Ett svårt men nödvändigt beslut, säger nämndens ordförande Erik Blakstad (M).

Det var en enig nämnd som ställde sig bakom beslutet om Tveta skolas framtid:

– Det blir alltid starka känslor när det handlar om nedläggning av skolor eftersom det påverkar människors vardag. Men tittar man på ekonomin och befolkningsunderlaget finns inget alternativ, säger nämndens vice ordförande Jenny Evestam (C) och Erik Blakstad håller med.

– Vi har grundat beslutet mot en bra utredning, säger han.

Förra året gjorde skolan ett underskott på sju miljoner och prognosen pekar på liknande siffror i år. Mot den bakgrunden väljer nämnden nu att besluta med stöd av den utredning som förvaltningen har gjort under ledning av Christer Carlsson, som är utvecklingschef för grundskolan.

– Problemet är att Säffle haft för få elever i för stora lokaler på för många platser, säger han.

Beslutet innebär bland annat att årskurs 4-6 flyttas från Tveta till Höglundaskolan redan i höst och att resterande elever, från förskolan till årskurs 3, följer efter hösten 2017.

Nämndens förslag om nedläggning ska närmast vidare till kommunstyrelsen innan den avgörs i fullmäktige den 29 maj. Med tanke på att barn- och utbildningsnämnden var enig i beslutet, tyder ingenting på att förslaget kommer att röstas ned.

Läs mer i papperstidningen på torsdag.

Det var en enig nämnd som ställde sig bakom beslutet om Tveta skolas framtid:

– Det blir alltid starka känslor när det handlar om nedläggning av skolor eftersom det påverkar människors vardag. Men tittar man på ekonomin och befolkningsunderlaget finns inget alternativ, säger nämndens vice ordförande Jenny Evestam (C) och Erik Blakstad håller med.

– Vi har grundat beslutet mot en bra utredning, säger han.

Förra året gjorde skolan ett underskott på sju miljoner och prognosen pekar på liknande siffror i år. Mot den bakgrunden väljer nämnden nu att besluta med stöd av den utredning som förvaltningen har gjort under ledning av Christer Carlsson, som är utvecklingschef för grundskolan.

– Problemet är att Säffle haft för få elever i för stora lokaler på för många platser, säger han.

Beslutet innebär bland annat att årskurs 4-6 flyttas från Tveta till Höglundaskolan redan i höst och att resterande elever, från förskolan till årskurs 3, följer efter hösten 2017.

Nämndens förslag om nedläggning ska närmast vidare till kommunstyrelsen innan den avgörs i fullmäktige den 29 maj. Med tanke på att barn- och utbildningsnämnden var enig i beslutet, tyder ingenting på att förslaget kommer att röstas ned.

Läs mer i papperstidningen på torsdag.