2016-05-01 09:39

2016-05-01 09:39

Bra bokslut för Säffle

SÄFFLE: "Alla nämnder håller sin budget"

Årsredovisning. 32,3 miljoner plus blev resultatet för kommunen 2015, ett resultat som är långt över det mål som kommunen hade satt upp i sin budget.

Inför 2015 hade kommunen målet att gå en procent plus vilket skulle ha inneburit åtta miljoner i överskott. Men resultatet blev alltså mycket högre än så.

– Det har blivit mycket mer än vad vi trodde, säger Dag Rogne (C), kommunstyrelsens ordförande.

Mycket av pengarna kommer från avkastning på kommunens pensionskapital. Kommunen fick även försäkringspengar från AFA återbetalade och extra pengar från staten för flyktingmottagandet. Kommunen har även hög soliditet jämfört med många kommuner, det vill säga ett högt eget kapital som gjort att fonder som har gått bra gett hög avkastning.

– Mycket pengar har kommit in. Men även om man rensar bort dem så håller vi det som vi budgeterat. Alla nämnder håller sin budget, säger Dag Rogne.

Räknar man även in vinsten från de kommunala bolagen landar plusresultatet för Säffle kommun som koncern på nästan 41 miljoner.

Hur anmärkningsvärt är det här resultatet för Säffle kommun?

– Vi har legat ungefär på den här nivån de sista åren. Det är bra med tanke på de utmaningar vi har framöver, till exempel om vi ska bygga ny simhall, fler hyreshus och satsa på lärarlöner. Samtidigt måste vi vårda resultatet så att vi inte kommer i en situation där vi inte kan göra satsningar. Vi får inte släppa iväg kostnaderna i förvaltningen för mycket för då är det svårt att hämta tillbaka det. Vi behöver ha en buffert.

SKL bedömer att skatten kommer att behöva höjas i många kommuner framöver, hur ser det ut för Säffles del?

– Det finns ingen akut anledning för det i Säffle så som jag ser det. Det gäller bara att prioritera och spara och göra rätt saker. Jag tycker att det känns optimistiskt inför framtiden. Nu har vi en bra ekonomi och det skapar handlingsfrihet.

Praktikplatser

Framöver kommer kommunen bland annat att satsa på praktikplatser och arbeta för att förse Säffles företag med arbetskraft med rätt kompetens. Kommunen kommer också att satsa på skolan, enligt Dag Rogne.

– Största utmaningen är att höja skolresultaten. Där måste hela kommunen jobba tillsammans, vi behöver ha ett samlat fokus. Det är inte bara höjda lärarlöner som kommer att lösa det.

En annan utmaning för kommunen att ta tag sjukfrånvaron som ökar i framför allt vården och omsorgen. Dag Rogne menar att man behöver titta på hur arbetsplatserna är organiserade.

– Det handlar inte bara om att man är sjuk och behöver massage eller gå på gym. Det kan också handla om arbetsmiljön med för stora grupper för varje chef. Det kan behövas fler personer i verksamheten för att få mer humana arbetsmiljöer.

Vill öka tryggheten

Enligt en medborgarundersökning känner även många Säfflebor sig otrygga.

– Där har vi en dialog med polisen och det pågår ett arbete där vi samlar in synpunkter från Säfflebor. Vi tittar på vad som är polisens ansvar och vad som är kommunens. Kommunen kan till exempel se över gångvägarna, belysningen och miljön i staden, säger Dag Rogne.

Inför 2015 hade kommunen målet att gå en procent plus vilket skulle ha inneburit åtta miljoner i överskott. Men resultatet blev alltså mycket högre än så.

– Det har blivit mycket mer än vad vi trodde, säger Dag Rogne (C), kommunstyrelsens ordförande.

Mycket av pengarna kommer från avkastning på kommunens pensionskapital. Kommunen fick även försäkringspengar från AFA återbetalade och extra pengar från staten för flyktingmottagandet. Kommunen har även hög soliditet jämfört med många kommuner, det vill säga ett högt eget kapital som gjort att fonder som har gått bra gett hög avkastning.

– Mycket pengar har kommit in. Men även om man rensar bort dem så håller vi det som vi budgeterat. Alla nämnder håller sin budget, säger Dag Rogne.

Räknar man även in vinsten från de kommunala bolagen landar plusresultatet för Säffle kommun som koncern på nästan 41 miljoner.

Hur anmärkningsvärt är det här resultatet för Säffle kommun?

– Vi har legat ungefär på den här nivån de sista åren. Det är bra med tanke på de utmaningar vi har framöver, till exempel om vi ska bygga ny simhall, fler hyreshus och satsa på lärarlöner. Samtidigt måste vi vårda resultatet så att vi inte kommer i en situation där vi inte kan göra satsningar. Vi får inte släppa iväg kostnaderna i förvaltningen för mycket för då är det svårt att hämta tillbaka det. Vi behöver ha en buffert.

SKL bedömer att skatten kommer att behöva höjas i många kommuner framöver, hur ser det ut för Säffles del?

– Det finns ingen akut anledning för det i Säffle så som jag ser det. Det gäller bara att prioritera och spara och göra rätt saker. Jag tycker att det känns optimistiskt inför framtiden. Nu har vi en bra ekonomi och det skapar handlingsfrihet.

Praktikplatser

Framöver kommer kommunen bland annat att satsa på praktikplatser och arbeta för att förse Säffles företag med arbetskraft med rätt kompetens. Kommunen kommer också att satsa på skolan, enligt Dag Rogne.

– Största utmaningen är att höja skolresultaten. Där måste hela kommunen jobba tillsammans, vi behöver ha ett samlat fokus. Det är inte bara höjda lärarlöner som kommer att lösa det.

En annan utmaning för kommunen att ta tag sjukfrånvaron som ökar i framför allt vården och omsorgen. Dag Rogne menar att man behöver titta på hur arbetsplatserna är organiserade.

– Det handlar inte bara om att man är sjuk och behöver massage eller gå på gym. Det kan också handla om arbetsmiljön med för stora grupper för varje chef. Det kan behövas fler personer i verksamheten för att få mer humana arbetsmiljöer.

Vill öka tryggheten

Enligt en medborgarundersökning känner även många Säfflebor sig otrygga.

– Där har vi en dialog med polisen och det pågår ett arbete där vi samlar in synpunkter från Säfflebor. Vi tittar på vad som är polisens ansvar och vad som är kommunens. Kommunen kan till exempel se över gångvägarna, belysningen och miljön i staden, säger Dag Rogne.