2016-04-26 08:06

2016-04-26 08:56

Giftiga leksaker i förskolorna

SÄFFLE: Erika Göransson har kartlagt kemikalierna i förskolor och skolor

När Erika Göransson fick Säffle kommuns uppdrag att kartlägga förekomsten av kemikalier i förskolor och skolor, hittade hon en mängd leksaker som innehöll otillåtna och farliga kemikalier.
– Det är medel som förr användes för att mjuka upp plast men som numera är förbjudna eftersom de kan orsaka cancer och hormonstörningar, berättar hon.

Ett av Sveriges nationella miljökvalitetsmål går under benämningen ”Giftfri miljö” och har för avsikt att inga ämnen som skapats eller utvunnits av samhället ska hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Utifrån detta finns en handlingsplan med särskilt fokus på barn och ungdomar eftersom forskning visar att de ingår i en riskfull grupp när det handlar om exponering av kemiska ämnen.

Stort intresse

Mot denna bakgrund startade Säffle kommun förra året projektet ”Kemikaliefri förskola och skola” där flera kommunala enheter medverkar, bland annat städenheten, miljöenheten och köket men också Säfflebostäder. Miljöstrategen Lars-Anders Sjögren leder projektet som har samordnats av Erika Göransson.

Hon inledde projektet med en föreläsning för cirka 130 personer som jobbar inom förskolor och skolor.

– Intresset var mycket stort överallt och när jag sedan besökte de olika enheterna inom förskolan gick vi gemensamt igenom det material som finns i barnens dagliga miljö; leksaker, pyssel, köksutrustning och så vidare, berättar Erika.

Efter den omfattande inventeringen kunde Erika konstatera att det var alldeles för många saker som innehöll förbjudna ämnen, inte minst i gamla leksaker.

– Gamla leksaker av plast, exempelvis dockor, är tillverkade i pvc eller plast. Det är hårda material som mjukas upp med kemikalier, bland annat ftalater som var mycket vanligt fram till 2007 då det förbjöds eftersom det enligt forskarna tros vara en källa till cancer och hormonstörningar, förklarar Erika.

Kemikaliesmart

I dag är det förbjudet att tillverka och sälja sådana leksaker. Men de gamla ligger kvar i både förskolor och många hem.

– Generellt kan man säga att man inte alls vet vad alla gamla plastleksaker innehåller. Köper man leksaker tillverkade efter 2013 kan man känna sig tryggare, säger Erika.

Hon tycker egentligen att det är roligt att kunna återanvända gamla leksaker. Men när det gäller gamla plastleksaker har hon bara ett råd:

– Kasta bort dem!

I återvinningen förstås...

Efter kartläggningen i förskolorna har Erika också besökt grundskolan med fokus på låg- och mellanstadiet samt fritids men projekttiden löper snart ut och Erika hinner inte mer, hur gärna hon än skulle vilja.

– Min förhoppning är att jag ändå lyckats så ett frö och göra alla uppmärksamma på riskerna med otillåtna kemikalier. Här handlar det bland annat om hur upphandlingen ska gå till i fortsättningen men i ett större perspektiv handlar det också om att påverka leksakstillverkarna, säger hon.

Det finns mer än leksaker som borde kartläggas. Erika menar att det även i möbler, madrasser, husgeråd, vaxdukar, regnkläder, byggnadsmaterial med mera finns ottillåtna och farliga medel.

– Det går aldrig att uppnå en kemikaliefri miljö. Men det går att skapa en kemikaliesmart miljö, säger Erika.

Ett av Sveriges nationella miljökvalitetsmål går under benämningen ”Giftfri miljö” och har för avsikt att inga ämnen som skapats eller utvunnits av samhället ska hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Utifrån detta finns en handlingsplan med särskilt fokus på barn och ungdomar eftersom forskning visar att de ingår i en riskfull grupp när det handlar om exponering av kemiska ämnen.

Stort intresse

Mot denna bakgrund startade Säffle kommun förra året projektet ”Kemikaliefri förskola och skola” där flera kommunala enheter medverkar, bland annat städenheten, miljöenheten och köket men också Säfflebostäder. Miljöstrategen Lars-Anders Sjögren leder projektet som har samordnats av Erika Göransson.

Hon inledde projektet med en föreläsning för cirka 130 personer som jobbar inom förskolor och skolor.

– Intresset var mycket stort överallt och när jag sedan besökte de olika enheterna inom förskolan gick vi gemensamt igenom det material som finns i barnens dagliga miljö; leksaker, pyssel, köksutrustning och så vidare, berättar Erika.

Efter den omfattande inventeringen kunde Erika konstatera att det var alldeles för många saker som innehöll förbjudna ämnen, inte minst i gamla leksaker.

– Gamla leksaker av plast, exempelvis dockor, är tillverkade i pvc eller plast. Det är hårda material som mjukas upp med kemikalier, bland annat ftalater som var mycket vanligt fram till 2007 då det förbjöds eftersom det enligt forskarna tros vara en källa till cancer och hormonstörningar, förklarar Erika.

Kemikaliesmart

I dag är det förbjudet att tillverka och sälja sådana leksaker. Men de gamla ligger kvar i både förskolor och många hem.

– Generellt kan man säga att man inte alls vet vad alla gamla plastleksaker innehåller. Köper man leksaker tillverkade efter 2013 kan man känna sig tryggare, säger Erika.

Hon tycker egentligen att det är roligt att kunna återanvända gamla leksaker. Men när det gäller gamla plastleksaker har hon bara ett råd:

– Kasta bort dem!

I återvinningen förstås...

Efter kartläggningen i förskolorna har Erika också besökt grundskolan med fokus på låg- och mellanstadiet samt fritids men projekttiden löper snart ut och Erika hinner inte mer, hur gärna hon än skulle vilja.

– Min förhoppning är att jag ändå lyckats så ett frö och göra alla uppmärksamma på riskerna med otillåtna kemikalier. Här handlar det bland annat om hur upphandlingen ska gå till i fortsättningen men i ett större perspektiv handlar det också om att påverka leksakstillverkarna, säger hon.

Det finns mer än leksaker som borde kartläggas. Erika menar att det även i möbler, madrasser, husgeråd, vaxdukar, regnkläder, byggnadsmaterial med mera finns ottillåtna och farliga medel.

– Det går aldrig att uppnå en kemikaliefri miljö. Men det går att skapa en kemikaliesmart miljö, säger Erika.