2016-04-22 12:14

2016-04-22 12:14

Miljonsatsning på konst i gamla vattentornet

SÄFFLE: "Sätta Säffle på kartan"

Nu börjar framtiden för Säffles gamla vattentorn ta form. En miljonsatsning i ett initialt skede lägger grunden till det som ska bli en unik konsthall.

Kulturnämnden i Säffle hade nyligen vattentornets framtid uppe för beslut och nu ska ärendet vandra vidare innan det slutgiltiga beslutet kan fattas.

Planen är att vattentornet ska omvandlas till en unik konsthall och kulturchefen Katarina Kristoffersson tror att satsningen kommer att sätta Säffle på kartan.

– Vi vill ju att vattentornet ska bli ett stort besöksmål och vi tror verkligen att denna satsning kan ge den effekten, säger hon.

Klenell visar konst

Det handlar om en miljonsatsning i ett initialt skede. Bland annat så läggs 710 000 kronor på inköp och installation av ett nytt konstverk. Den aktuella konstnären i fråga som kan bli den första att visa konst i tornet är Ingalena Klenell, som är bekant för alla som besökte Sliperiet ifjol.

Ansvarig konstnärlig ledare för hela projektet blir, om allt går i lås, Oscar Magnusson från Sliperiet i Borgvik.

Den första utställningen och Oscar Magnussons roll som konstnärlig ledare i kommunen ska ses som ett startskott på en längre utveckling. Det rör sig om ett tioårsperspektiv där innehållet och deltagare byts ut vartannat år.

Planen är att vattentornet ska öppna i samband med Kulturnatten, den 2 september.

I lördagens papperstidning (ST) kan du läsa mer om projektet och om dess kostnader.

Kulturnämnden i Säffle hade nyligen vattentornets framtid uppe för beslut och nu ska ärendet vandra vidare innan det slutgiltiga beslutet kan fattas.

Planen är att vattentornet ska omvandlas till en unik konsthall och kulturchefen Katarina Kristoffersson tror att satsningen kommer att sätta Säffle på kartan.

– Vi vill ju att vattentornet ska bli ett stort besöksmål och vi tror verkligen att denna satsning kan ge den effekten, säger hon.

Klenell visar konst

Det handlar om en miljonsatsning i ett initialt skede. Bland annat så läggs 710 000 kronor på inköp och installation av ett nytt konstverk. Den aktuella konstnären i fråga som kan bli den första att visa konst i tornet är Ingalena Klenell, som är bekant för alla som besökte Sliperiet ifjol.

Ansvarig konstnärlig ledare för hela projektet blir, om allt går i lås, Oscar Magnusson från Sliperiet i Borgvik.

Den första utställningen och Oscar Magnussons roll som konstnärlig ledare i kommunen ska ses som ett startskott på en längre utveckling. Det rör sig om ett tioårsperspektiv där innehållet och deltagare byts ut vartannat år.

Planen är att vattentornet ska öppna i samband med Kulturnatten, den 2 september.

I lördagens papperstidning (ST) kan du läsa mer om projektet och om dess kostnader.