2016-04-18 15:15

2016-04-18 15:16

Interpellation om bonde som inte får gödsla på helgen

VÄRMLANDSNÄS: Bäckström (C) vill ha svar

”Är det rimligt att på det här sättet inskränka äganderätten och möjligheterna till ett rationellt jordbruk? Om inte, avser ministern vidta några åtgärder?” Dessa frågor ställer nu riksdagsledamoten Daniel Bäckström (C), från Säffle, till jordbruksminister Sven-Erik Bucht (S).

Det efter att Bäckström engagerat sig i bonden Karl-Johan Kullanders fall. Som NWT tidigare har skrivit ligger Värmländsnäs-bonden i fejd med myndigheterna efter att han nekats att få gödsla sina åkrar på helgerna. Ärendet är överklagat till Mark- och miljööverdomstolen.

Väntar på svar

Daniel Bäckström anser att hanteringen av bondens fall är ”en illustration på en oroande trend i myndighetsutövningen men ärendet riskerar nu bli vägledande och prejudicerande för myndighetsutövningen i hela landet.” Bäckström väntas få svar från landsbygdsministern i en debatt inom några veckor.

Det efter att Bäckström engagerat sig i bonden Karl-Johan Kullanders fall. Som NWT tidigare har skrivit ligger Värmländsnäs-bonden i fejd med myndigheterna efter att han nekats att få gödsla sina åkrar på helgerna. Ärendet är överklagat till Mark- och miljööverdomstolen.

Väntar på svar

Daniel Bäckström anser att hanteringen av bondens fall är ”en illustration på en oroande trend i myndighetsutövningen men ärendet riskerar nu bli vägledande och prejudicerande för myndighetsutövningen i hela landet.” Bäckström väntas få svar från landsbygdsministern i en debatt inom några veckor.