2016-04-13 10:46

2016-04-13 10:46

Fler unga har fått jobb

SÄFFLE: Tydligt trendbrott i arbetslösheten

Arbetslösheten bland ungdomar i Säffle minskade under förra månaden och är nu den lägsta sedan mars 2008. Det visar statistik från Arbetsförmedlingen.

I slutet av förra månaden var det 292 Säfflebor i åldern 18-24 år som sökte arbete. Det är nästan 15 procentenheter färre än månaden innan då samma siffra låg på 343.

Inom den aktuella gruppen är det totalt 204 personer som är öppet arbetslösa. Övriga har sysselsättning genom olika åtgärdsprogram med inriktning på just ungdomar. I februari var det 244 som var öppet arbetslösa.

Inom Arbetsförmedlingen ser man minskningen som ett efterlängtat trendbrott.

– Ungdomsarbetslösheten i Värmland fortsätter att minska kraftigt. Antalet arbetslösa ungdomar har inte varit så lågt på åtta år. Arbetslösheten är lägst bland de unga kvinnorna, säger Lena Hertzberg, som är arbetsförmedlingschef.

1 482 arbetslösa

Däremot stiger arbetslösheten bland utrikesfödda Säfflebor. I slutet av mars var det 503 utrikesfödda personer som var utan arbete. Motsvarande siffra en månad tidigare var 442.

Den totala arbetslösheten i Säffle uppgår i senaste räkningen till 1 482 personer vilket är en minskning med 9,5 procentenheter sedan februari då samma siffra var 1 648.

I slutet av förra månaden var det 292 Säfflebor i åldern 18-24 år som sökte arbete. Det är nästan 15 procentenheter färre än månaden innan då samma siffra låg på 343.

Inom den aktuella gruppen är det totalt 204 personer som är öppet arbetslösa. Övriga har sysselsättning genom olika åtgärdsprogram med inriktning på just ungdomar. I februari var det 244 som var öppet arbetslösa.

Inom Arbetsförmedlingen ser man minskningen som ett efterlängtat trendbrott.

– Ungdomsarbetslösheten i Värmland fortsätter att minska kraftigt. Antalet arbetslösa ungdomar har inte varit så lågt på åtta år. Arbetslösheten är lägst bland de unga kvinnorna, säger Lena Hertzberg, som är arbetsförmedlingschef.

1 482 arbetslösa

Däremot stiger arbetslösheten bland utrikesfödda Säfflebor. I slutet av mars var det 503 utrikesfödda personer som var utan arbete. Motsvarande siffra en månad tidigare var 442.

Den totala arbetslösheten i Säffle uppgår i senaste räkningen till 1 482 personer vilket är en minskning med 9,5 procentenheter sedan februari då samma siffra var 1 648.