2016-04-06 13:43

2016-04-06 13:43

"Staten ska inte bestämma om gödsling"

SÄFFLE: Bäckström (C) om gödselstriden:

Daniel Bäckström (C) har engagerat sig i grisbondens strid för att få gödsla på helgerna.
– Jag tycker inte att staten ska bestämma när en lantbrukare får gödsla eller inte, säger han.
Nu tänker riksdagsledamoten lyfta ärendet med landsbygdsministern.

NWT:s artikel om grisbonden Karl-Johan Kullander på Värmlandsnäs, som strider mot länsstyrelsen och domstolen om rätten att få gödsla på helger, upprörde Daniel Bäckström (C).

– Läget är tufft för jordbruket i Sverige och mer byråkrati kan få oerhört negativa effekter för landsbygdsföretagare.

Han anser inte att staten ska lägga sig i när lantbrukare får köra gödsel.

Principiellt viktigt

– I det här fallet förlängs gödselperioden om han ska följa myndighetens bedömning, dessutom är gödslingen väderberoende. Det går ju inte att säga att veckodagarna kommer att vara regnfria, lika lite som om det kommer att vara regnigt under en lördag eller söndag. Det finns heller ingen granne som har klagat, säger Daniel Bäckström.

Riksdagsledamoten menar att frågan är principiellt viktig.

– Nu kan ju Karl-Johan Kullander, som är en mycket viktig och framgångsrik landsbygdsföretagare i Säffle, söka dispens. Men jag tycker det är bra att han väljer att gå vidare med frågan.

Det tänker även Daniel Bäckström göra. Han planerar att konfrontera landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S).

”Helt fel väg att gå”

– Jag förbereder vad som antingen blir en skriftlig fråga eller en interpellation. Jag vill veta hur regeringen tänker agera, det är mycket snack men mindre agerande i landsbygdsfrågorna. Man säger sig vilja se en avreglering men i det här - och många andra fall - hamnar man i stället i mer byråkrati som försvårar landsbygdsföretagares möjlighet till utveckling och expansion.

– Det är helt fel väg att gå.

NWT:s artikel om grisbonden Karl-Johan Kullander på Värmlandsnäs, som strider mot länsstyrelsen och domstolen om rätten att få gödsla på helger, upprörde Daniel Bäckström (C).

– Läget är tufft för jordbruket i Sverige och mer byråkrati kan få oerhört negativa effekter för landsbygdsföretagare.

Han anser inte att staten ska lägga sig i när lantbrukare får köra gödsel.

Principiellt viktigt

– I det här fallet förlängs gödselperioden om han ska följa myndighetens bedömning, dessutom är gödslingen väderberoende. Det går ju inte att säga att veckodagarna kommer att vara regnfria, lika lite som om det kommer att vara regnigt under en lördag eller söndag. Det finns heller ingen granne som har klagat, säger Daniel Bäckström.

Riksdagsledamoten menar att frågan är principiellt viktig.

– Nu kan ju Karl-Johan Kullander, som är en mycket viktig och framgångsrik landsbygdsföretagare i Säffle, söka dispens. Men jag tycker det är bra att han väljer att gå vidare med frågan.

Det tänker även Daniel Bäckström göra. Han planerar att konfrontera landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S).

”Helt fel väg att gå”

– Jag förbereder vad som antingen blir en skriftlig fråga eller en interpellation. Jag vill veta hur regeringen tänker agera, det är mycket snack men mindre agerande i landsbygdsfrågorna. Man säger sig vilja se en avreglering men i det här - och många andra fall - hamnar man i stället i mer byråkrati som försvårar landsbygdsföretagares möjlighet till utveckling och expansion.

– Det är helt fel väg att gå.