2016-04-06 19:40

2016-04-06 19:40

Bygger träbro över älven

SÄFFLE: Ovanlig lösning vid vägprojektet i Kila

Ombyggnaden av länsvägen mellan Nysäter och Kila som pågår är sista etappen av en uppgradering av trafikstråket mellan Arvika och Åmål.
En speciell detalj i projektet är den nya bron över Kilaälven.
– Den är 13 meter lång och sju meter bred och är byggd i trä, säger Björn Jonsson.

Under ett antal år rustade Trafikverket upp och breddade länsväg 175 mellan Arvika och Nysäter samt länsväg 531/2258 mellan Kila och Vickersrud och vidare ut till E45:an vid Åmål. Stråket har mycket tung trafik, bland annat från Volvofabriken i Arvika.

Det som återstod var bara milen på länsväg 545 från Nysäter till Kila som var smal och kurvig. 2015 färdigställdes den nordligaste delen och nu pågår ombyggnaden av den sydligaste delen i närheten av Kila kyrka.

25 000 ton berg

– Vi breddar och rätar ut en cirka 1,5 kilometer lång sträcka till sju meters vägbredd, spränger bort 25 000 ton berg bland annat för att förbättra sikten i korsningen med Vickersrudsvägen som var mycket dålig. Nu får vi ett mycket jämnare trafikflöde, säger NCC:s platschef Magnus Wiklund.

Stora delar av etappen byggs i ny sträckning och dessutom anläggs en ny bro över Kilaälven. Och den är speciell.

– Ja, det är en 13 meter lång och sju meter bred bro som är byggd i trä av limträbalkar hos Moelven i Töreboda. Det är inte vanligt att vi väljer att bygga träbroar, men det blev valet här.

– Vi vill utveckla träbrokonceptet och Moelven har garanterat en livslängd på 80 år och monteringen gick mycket snabbt. Den tog bara två dagar, säger Trafikverkets projektledare Björn Jonsson.

27 miljoner

Cirka 4 miljoner kronor kostar bron och till det kan läggas bankpålningsarbeten för 6 miljoner. Totalt beräknas etappen kosta runt 27 miljoner kronor.

– Den första kilometern är redan asfalterad och klar och nu återstår drygt 500 meter att bygga färdigt. I slutet av juni är det slutbesiktning, säger Magnus Wiklund.

Därefter återstår det en sista etapp; delen Marieberg–Övre Lövenborg, som är cirka 4,5 kilometer lång.

– Planen är byggstart senare i år och alla arbeten ska vara klara nästa sommar. Här blir det breddning av befintlig väg, men inga kurvrätningar, säger Björn Jonsson.

Under ett antal år rustade Trafikverket upp och breddade länsväg 175 mellan Arvika och Nysäter samt länsväg 531/2258 mellan Kila och Vickersrud och vidare ut till E45:an vid Åmål. Stråket har mycket tung trafik, bland annat från Volvofabriken i Arvika.

Det som återstod var bara milen på länsväg 545 från Nysäter till Kila som var smal och kurvig. 2015 färdigställdes den nordligaste delen och nu pågår ombyggnaden av den sydligaste delen i närheten av Kila kyrka.

25 000 ton berg

– Vi breddar och rätar ut en cirka 1,5 kilometer lång sträcka till sju meters vägbredd, spränger bort 25 000 ton berg bland annat för att förbättra sikten i korsningen med Vickersrudsvägen som var mycket dålig. Nu får vi ett mycket jämnare trafikflöde, säger NCC:s platschef Magnus Wiklund.

Stora delar av etappen byggs i ny sträckning och dessutom anläggs en ny bro över Kilaälven. Och den är speciell.

– Ja, det är en 13 meter lång och sju meter bred bro som är byggd i trä av limträbalkar hos Moelven i Töreboda. Det är inte vanligt att vi väljer att bygga träbroar, men det blev valet här.

– Vi vill utveckla träbrokonceptet och Moelven har garanterat en livslängd på 80 år och monteringen gick mycket snabbt. Den tog bara två dagar, säger Trafikverkets projektledare Björn Jonsson.

27 miljoner

Cirka 4 miljoner kronor kostar bron och till det kan läggas bankpålningsarbeten för 6 miljoner. Totalt beräknas etappen kosta runt 27 miljoner kronor.

– Den första kilometern är redan asfalterad och klar och nu återstår drygt 500 meter att bygga färdigt. I slutet av juni är det slutbesiktning, säger Magnus Wiklund.

Därefter återstår det en sista etapp; delen Marieberg–Övre Lövenborg, som är cirka 4,5 kilometer lång.

– Planen är byggstart senare i år och alla arbeten ska vara klara nästa sommar. Här blir det breddning av befintlig väg, men inga kurvrätningar, säger Björn Jonsson.

Projektfakta

Vägen breddas till 7 meter.

En ny 13 meter lång och 7 meter bred träbro har anlagts över Kilaälven.

Trafikverket har även byggt en groddamm och värnat om övrigt växt- och djurliv.

Totalt kostar etapperna mellan Nysäter och Kila cirka 54 miljoner kronor.

Sista etappen står klar 2017.

Källa: