2016-04-05 11:11

2016-04-05 11:11

Vill förbjuda tiggeri

SÄFFLE: "Dags att Säffle sätter på sig ledartröjan"

Sverigedemokraterna i Säffle föreslår i en ny motion att insamling av pengar på allmän plats utan tillstånd ska förbjudas i kommunen.

Vid måndagens kommunfullmäktige beslutade ledamöterna att skicka motionen vidare för beredning.

Bakgrunden till motionen är att Sverigedemokraterna anser att Säffle kommun inte markerat tilläckligt tydligt att Rumänien och Bulgarien har ett ansvar för sina medborgare – någonting partiet menar har resulterat i att EU-migranter sitter utanför Säfflebutiker och tigger.

”Mycket beklagligt”

SD pekar bland annat på en rapport från polismyndigheten som lyfter problematiken kring att utsatta EU-migranter blir utnyttjade av kriminella.

– Med bakgrund av den verkligheten är det mycket beklagligt att Säffle kommun ger de kriminella fri arena att fortsätta med den kriminella verksamheten genom att tillåta tiggeri på gatorna, skriver Säfflepolitikerna i motionen.

Partiet yrkar att Säffle kommuns ordningsföreskrifter ska ses över och att ett förbjud mot insamling av pengar på allmän plats utan tillstånd ska införas.

– Det är dags att Säffle sätter på sig ledartröjan och kräver polistillstånd för insamling av pengar på allmän plats för att kunna stävja denna problematiska utveckling på gatorna, skriver partiet i motionen.

Vid måndagens kommunfullmäktige beslutade ledamöterna att skicka motionen vidare för beredning.

Bakgrunden till motionen är att Sverigedemokraterna anser att Säffle kommun inte markerat tilläckligt tydligt att Rumänien och Bulgarien har ett ansvar för sina medborgare – någonting partiet menar har resulterat i att EU-migranter sitter utanför Säfflebutiker och tigger.

”Mycket beklagligt”

SD pekar bland annat på en rapport från polismyndigheten som lyfter problematiken kring att utsatta EU-migranter blir utnyttjade av kriminella.

– Med bakgrund av den verkligheten är det mycket beklagligt att Säffle kommun ger de kriminella fri arena att fortsätta med den kriminella verksamheten genom att tillåta tiggeri på gatorna, skriver Säfflepolitikerna i motionen.

Partiet yrkar att Säffle kommuns ordningsföreskrifter ska ses över och att ett förbjud mot insamling av pengar på allmän plats utan tillstånd ska införas.

– Det är dags att Säffle sätter på sig ledartröjan och kräver polistillstånd för insamling av pengar på allmän plats för att kunna stävja denna problematiska utveckling på gatorna, skriver partiet i motionen.