2016-04-05 22:25

2016-04-06 08:03

Stoppas från att gödsla

SÄFFLE: Myndigheterna säger nej till helgerna

Han har drivit grisuppfödning och jordbruk i 20 års tid och vill nu investera 30 miljoner kronor i verksamheten.
Men myndigheterna sätter käppar i hjulen. Karl-Johan Kullander får inte gödsla på helgerna.
– Tjänstemannastyre 20 mil bort, konstaterar grisbonden.

Karl-Johan Kullander driver Åhs Säteri på Värmlandsnäs och är en av de större grisuppfödarna i Värmland.

Inför varje år behöver han, liksom alla andra, gödsla sin åkermark.

Ringer grannarna

– Och det har aldrig varit några problem. När det är dags, det handlar om totalt en vecka om året om vi kan köra dygnet runt, brukar jag ha en fungerande dialog med grannarna och stämma av läget.

– Till exempel höra så att det inte är något på gång på fredagen eller så.

Men eftersom han är i en expansiv fas sökte han tillstånd hos länsstyrelsen i Örebro om att utöka svinproduktionen på de tre gårdar som ligger intill varandra.

– Det handlar om en investering på 30 miljoner kronor. Min målsättning är att bli bland de mest miljöeffektiva grisproducenterna i Sverige, säger Karl-Johan Kullander.

Handlar om timing

I länsstyrelsens beslut hittade han dock en skrivning som han reagerade på. Myndigheten vill inte att grisbonden gödslar under lördagarna och söndagarna.

– Det verkar som att de tror att vi gödslar 50 veckor om året, när det i själva verket handlar om en eller ett par lördagar eller söndagar om året. Beslutet är fattat av en tjänsteman 20 mil bort, som aldrig besökt våra företag på Värmlandsnäs, säger han och fortsätter:

– Jordbruk handlar så mycket om timing. Det är lätt att säga att vi ska gödsla måndag till fredag, men har man otur regnar tisdag, onsdag och torsdag bort – och då står man där.

Karl-Johan Kullander överklagade beslutet till mark- och miljödomstolen, som dock gick på länsstyrelsens linje. Det trots att Säffle kommun yttrat sig till hans fördel: ”... ser positivt på utvecklingen av verksamheten, som starkt bidrar till en levande landsbygd i Säffle.”

”Bara förlorare”

– Ingen på kommunen verkar ha något emot hur vi gödslar, inte heller grannarna. Vi har ju kört så här i så många år och med länsstyrelsens sätt att se på det här finns det bara förlorare.

– Jag själv, rent ekonomiskt – om det regnar flera dagar i sträck kanske vi behöver dra ut på gödslandet i tre veckor. Grannarna förlorar på det eftersom det då kan röra sig om fler dagar än nödvändigt och framför allt är det miljöeffektivt avgörande.

Vill inte ta lätta vägen

Han skulle kunna klara sig på att hela tiden söka dispens, via Säffle kommun, men det vill han inte.

– Jag vill inte ta den lätta vägen. För vad händer om det helt plötsligt börjar en ny tjänsteman på kommunen som inte ser på dispenser på samma sätt. Eller om jag får en ny granne som bestämt sig för att sätta sig på tvären?

Nu har han överklagat beslutet till mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt.

– Jag blev rätt spak när jag fick avslaget. Jag kan inte förstå hur de tänker. Här vill jag satsa för att konkurrera på en världsmarknad. Med de friska, fina djur vi har, med den minimala antibiotika vi ger – det känns helt fel ur en rad aspekter, framför allt sett till miljö och samhällsekonomi.

Om utfallet i högsta instans blir detsamma som tidigare är Karl-Johan Kullander osäker på om han ska gå vidare med sin enorma investering.

Kan stoppa satsning

– I så fall ställer jag mig tveksam. Då får det väl bli import av tyskt och polskt fläsk med större miljöpåverkan i form av fler lastbilar och massa annat i stället för svensk självförsörjning.

– Men vi ska vässa våra argument och hoppas givetvis på att få rätt.

Karl-Johan Kullander driver Åhs Säteri på Värmlandsnäs och är en av de större grisuppfödarna i Värmland.

Inför varje år behöver han, liksom alla andra, gödsla sin åkermark.

Ringer grannarna

– Och det har aldrig varit några problem. När det är dags, det handlar om totalt en vecka om året om vi kan köra dygnet runt, brukar jag ha en fungerande dialog med grannarna och stämma av läget.

– Till exempel höra så att det inte är något på gång på fredagen eller så.

Men eftersom han är i en expansiv fas sökte han tillstånd hos länsstyrelsen i Örebro om att utöka svinproduktionen på de tre gårdar som ligger intill varandra.

– Det handlar om en investering på 30 miljoner kronor. Min målsättning är att bli bland de mest miljöeffektiva grisproducenterna i Sverige, säger Karl-Johan Kullander.

Handlar om timing

I länsstyrelsens beslut hittade han dock en skrivning som han reagerade på. Myndigheten vill inte att grisbonden gödslar under lördagarna och söndagarna.

– Det verkar som att de tror att vi gödslar 50 veckor om året, när det i själva verket handlar om en eller ett par lördagar eller söndagar om året. Beslutet är fattat av en tjänsteman 20 mil bort, som aldrig besökt våra företag på Värmlandsnäs, säger han och fortsätter:

– Jordbruk handlar så mycket om timing. Det är lätt att säga att vi ska gödsla måndag till fredag, men har man otur regnar tisdag, onsdag och torsdag bort – och då står man där.

Karl-Johan Kullander överklagade beslutet till mark- och miljödomstolen, som dock gick på länsstyrelsens linje. Det trots att Säffle kommun yttrat sig till hans fördel: ”... ser positivt på utvecklingen av verksamheten, som starkt bidrar till en levande landsbygd i Säffle.”

”Bara förlorare”

– Ingen på kommunen verkar ha något emot hur vi gödslar, inte heller grannarna. Vi har ju kört så här i så många år och med länsstyrelsens sätt att se på det här finns det bara förlorare.

– Jag själv, rent ekonomiskt – om det regnar flera dagar i sträck kanske vi behöver dra ut på gödslandet i tre veckor. Grannarna förlorar på det eftersom det då kan röra sig om fler dagar än nödvändigt och framför allt är det miljöeffektivt avgörande.

Vill inte ta lätta vägen

Han skulle kunna klara sig på att hela tiden söka dispens, via Säffle kommun, men det vill han inte.

– Jag vill inte ta den lätta vägen. För vad händer om det helt plötsligt börjar en ny tjänsteman på kommunen som inte ser på dispenser på samma sätt. Eller om jag får en ny granne som bestämt sig för att sätta sig på tvären?

Nu har han överklagat beslutet till mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt.

– Jag blev rätt spak när jag fick avslaget. Jag kan inte förstå hur de tänker. Här vill jag satsa för att konkurrera på en världsmarknad. Med de friska, fina djur vi har, med den minimala antibiotika vi ger – det känns helt fel ur en rad aspekter, framför allt sett till miljö och samhällsekonomi.

Om utfallet i högsta instans blir detsamma som tidigare är Karl-Johan Kullander osäker på om han ska gå vidare med sin enorma investering.

Kan stoppa satsning

– I så fall ställer jag mig tveksam. Då får det väl bli import av tyskt och polskt fläsk med större miljöpåverkan i form av fler lastbilar och massa annat i stället för svensk självförsörjning.

– Men vi ska vässa våra argument och hoppas givetvis på att få rätt.