2016-04-04 10:24

2016-04-04 17:03

Tar strid för att få gödsla på helgen

VÄRMLANDSNÄS: Går vidare till Svea hovrätt

Mark- och miljödomstolen har beslutat att lantbrukaren på Värmlandsnäs inte får gödsla sina åkrar på helgerna. Men lantbrukaren vägrar att ge sig och vänder sig nu till Svea hovrätt för att få rätt.

ST har tidigare berättat om lantbrukaren på Värmlandsnäs som efter beslut av Mark- och miljödomstolen – i Nacka tingsrätt – inte gödsla sina åkrar på helgerna.

Säffle kommun har stöttat lantbrukaren i processen och betonat att lantbrukaren bedriver en verksamhet som ”starkt bidrar till en levande landsbygd”.

Luktstörningar

Kommunens miljö- och hälsoskyddschef Anna Rangfeldt anser att det inte finns någon anledning att förhindra gödselspridning på helgerna utan menar att det i själva verket bör ske under så gynnsamma förhållanden och så få tillfällen som möjligt.

Lantbrukaren hade i ett första skede vänt sig till myndigheten med en yrkan om friare villkor för gödselspridning på sina marker. Han berättar i sin ansökan att han räknat med att sprida gödsel i cirka elva dygn men inte fått länsstyrelsens tillstånd att göra det på helgerna.

Ett villkor i tillståndet säger nämligen att tidpunkten för gödselspridning ska väljas så att luktstörningar minimeras.

Dubbelt så lång tid

Men myndigheten sa nej till hans begäran och därför har han nu vänt sig till Svea hovrätt för att få saken prövad.

– Det är av största vikt för den framtida rättstillämpningen att det sker en prövning av miljöprövningsdelegationens möjligheter att förbjuda spridning av organiska gödselmedel under helger, menar han.

Att han inte får gödsla på helgerna innebär i praktiken att gödselspridningen måste avslutas efter fem dygn och därefter återupptas två dagar senare när helgen är över. Det är inte alls optimalt. Efter ett sådant uppehåll krävs nämligen en ny uppstart i gödselbrunnen vilket i sin tur leder att hela gödselperioden sprids ut till 18-20 dagar.

– Det betyder i sin tur att det kommer att lukta ännu längre i grannskapet, påpekar lantbrukaren.

Det ska i sammanhanget dock påpekas att ingen av grannarna har klagat på att gödselspridningen sprider dålig lukt.

Lantbrukaren påpekar att det ur miljösynpunkt får flera negativa effekter att sprida ut gödselperioden eftersom man inte utnyttjar gödselns växtnäringsämnen på bästa sätt och ökar risken för förluster av klimatgaser.

– Stor berörd spridningsareal ligger dessutom på flera kilometers avstånd till grannar där spridning under helger inte riskerar några luktstörningar, påpekar lantbrukaren.

ST har tidigare berättat om lantbrukaren på Värmlandsnäs som efter beslut av Mark- och miljödomstolen – i Nacka tingsrätt – inte gödsla sina åkrar på helgerna.

Säffle kommun har stöttat lantbrukaren i processen och betonat att lantbrukaren bedriver en verksamhet som ”starkt bidrar till en levande landsbygd”.

Luktstörningar

Kommunens miljö- och hälsoskyddschef Anna Rangfeldt anser att det inte finns någon anledning att förhindra gödselspridning på helgerna utan menar att det i själva verket bör ske under så gynnsamma förhållanden och så få tillfällen som möjligt.

Lantbrukaren hade i ett första skede vänt sig till myndigheten med en yrkan om friare villkor för gödselspridning på sina marker. Han berättar i sin ansökan att han räknat med att sprida gödsel i cirka elva dygn men inte fått länsstyrelsens tillstånd att göra det på helgerna.

Ett villkor i tillståndet säger nämligen att tidpunkten för gödselspridning ska väljas så att luktstörningar minimeras.

Dubbelt så lång tid

Men myndigheten sa nej till hans begäran och därför har han nu vänt sig till Svea hovrätt för att få saken prövad.

– Det är av största vikt för den framtida rättstillämpningen att det sker en prövning av miljöprövningsdelegationens möjligheter att förbjuda spridning av organiska gödselmedel under helger, menar han.

Att han inte får gödsla på helgerna innebär i praktiken att gödselspridningen måste avslutas efter fem dygn och därefter återupptas två dagar senare när helgen är över. Det är inte alls optimalt. Efter ett sådant uppehåll krävs nämligen en ny uppstart i gödselbrunnen vilket i sin tur leder att hela gödselperioden sprids ut till 18-20 dagar.

– Det betyder i sin tur att det kommer att lukta ännu längre i grannskapet, påpekar lantbrukaren.

Det ska i sammanhanget dock påpekas att ingen av grannarna har klagat på att gödselspridningen sprider dålig lukt.

Lantbrukaren påpekar att det ur miljösynpunkt får flera negativa effekter att sprida ut gödselperioden eftersom man inte utnyttjar gödselns växtnäringsämnen på bästa sätt och ökar risken för förluster av klimatgaser.

– Stor berörd spridningsareal ligger dessutom på flera kilometers avstånd till grannar där spridning under helger inte riskerar några luktstörningar, påpekar lantbrukaren.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.