2016-03-10 08:17

2016-03-10 08:17

Eleverna trivs och känner trygghet i skolan

SÄFFLE: Skolundersökning bland alla femte- och åttondeklassare

En stor undersökning bland alla femte- och åttondeklassare i Säffle kommun visar att eleverna känner både trivsel och trygghet i skolan och tycker att de har bra lärare. Men undersökningen visar också att motivationen tycks avta på högstadiet.

Det har under årens lopp debatterats och diskuterats mycket om skolorna i Säffle men det är sällan eleverna själva fått komma till tals. Nu har en stor undersökning genomförts bland alla elever i årskurs 5 och 8 i Säffles kommuns skolor. Där ger eleverna en bitvis mycket bra bild av både skolan, undervisningen och lärarna.

Eleverna har fått besvara ett antal frågor om sin tillvaro i skolan och resultaten har sammanställts av Kolada (Kommun- och landstingsdatabasen) och jämförts med övriga kommuner i Värmland.

Resultaten är övervägande positiva och visar bland annat att eleverna i årskurs fem trivs näst bäst i Värmland. Också när det gäller trygghet och synen på lärarna hamnar Säffle tvåa på rankingen bland årskurs 5. I årskurs 8 ligger Säffle bra till när det gäller framför allt synen på lärarna.

Positiva besked

Christer Carlsson, som är utvecklingschef för grundskolan i Säffle, tycker att undersökningen ger flera positiva besked.

– Det stämmer, men vi fokuserar ständigt på att bli bättre och kan inte slås oss till ro eftersom undersökningen visar att det också finns punkter där vi måste förbättra oss, säger han.

Vad tycker du är mest positiv med undersökningen?

– Att så många elever säger att det trivs och känner trygghet i sina skolor. Vi är naturligtvis glada att eleverna upplever det så.

Vad bekymrar dig?

– Att lusten för att lära tycks avta hos eleverna i åttan. Vårt uppdrag är att alla elever ska nå målen i alla ämnen och komma in på gymnasiet efter nian. Undersökningsresultatet visar att det är en stor fråga att ta tag i, svarar Christer Carlsson.

Annars ger också eleverna i årskurs 8 övervägande positiva svar i enkäten. Även här är det tryggheten och lärardialogen som uppfattas mycket positiv.

Det har under årens lopp debatterats och diskuterats mycket om skolorna i Säffle men det är sällan eleverna själva fått komma till tals. Nu har en stor undersökning genomförts bland alla elever i årskurs 5 och 8 i Säffles kommuns skolor. Där ger eleverna en bitvis mycket bra bild av både skolan, undervisningen och lärarna.

Eleverna har fått besvara ett antal frågor om sin tillvaro i skolan och resultaten har sammanställts av Kolada (Kommun- och landstingsdatabasen) och jämförts med övriga kommuner i Värmland.

Resultaten är övervägande positiva och visar bland annat att eleverna i årskurs fem trivs näst bäst i Värmland. Också när det gäller trygghet och synen på lärarna hamnar Säffle tvåa på rankingen bland årskurs 5. I årskurs 8 ligger Säffle bra till när det gäller framför allt synen på lärarna.

Positiva besked

Christer Carlsson, som är utvecklingschef för grundskolan i Säffle, tycker att undersökningen ger flera positiva besked.

– Det stämmer, men vi fokuserar ständigt på att bli bättre och kan inte slås oss till ro eftersom undersökningen visar att det också finns punkter där vi måste förbättra oss, säger han.

Vad tycker du är mest positiv med undersökningen?

– Att så många elever säger att det trivs och känner trygghet i sina skolor. Vi är naturligtvis glada att eleverna upplever det så.

Vad bekymrar dig?

– Att lusten för att lära tycks avta hos eleverna i åttan. Vårt uppdrag är att alla elever ska nå målen i alla ämnen och komma in på gymnasiet efter nian. Undersökningsresultatet visar att det är en stor fråga att ta tag i, svarar Christer Carlsson.

Annars ger också eleverna i årskurs 8 övervägande positiva svar i enkäten. Även här är det tryggheten och lärardialogen som uppfattas mycket positiv.

Resultat i elevenkät

Mycket bra:

Elevernas syn på skolan och undervisningen (årskurs 5)

Eleverna får veta hur det går i skolarbetet (årskurs 5 och 8)

Eleverna känner sig trygga i skolan (årskurs 5 och 8)

Eleverna tycker att lärarna ger den hjälp som behövs (årskurs 5 och 8)

Eleverna tycker att lärarna tar hänsyn till deras åsikter (årskurs 5)

Lärarna förväntar sig att eleverna ska nå målen i alla ämnen (årskurs 8)

Bra:

Eleverna vet vad som krävs för att nå kunskapskraven (årskurs 5 och 8)

Lärarna förväntar sig att eleverna ska nå målen i alla ämnen (årskurs 5)

Skolarbetet gör eleven nyfiken och skapar lust att lära sig mer (årskurs 5)

Kan bli bättre:

Elevernas syn på skolan och undervisningen (årskurs 8)

Eleverna tycker att lärarna tar hänsyn til lderas åsikter (årskurs 8)

Dåligt:

Skolarbetet gör eleven nyfiken och skapar lust att lära sig mer (årskurs 8)

Källa: Kolada (Kommun- och landstingsdatabasen)

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.