2016-03-09 16:47

2016-03-09 16:48

Värmland knyts till Västra Götaland?

SÄFFLE: "Det här är en vinstlott för Säffle"

I går presenterades förslaget om hur Sverige kan komma att delas in i sex storregioner.
Värmland får blicka västerut som det verkar, mot Västra Götaland och Halland.
– För Säffle är detta oerhört positivt som jag ser det, säger kommunalrådet Dag Rogne (C).

Sverige ska delas in i färre län, regioner och landsting än vad som är fallet i dag. Under torsdagen så presenterades ett första förslag från indelningskommittén som på regeringens uppdrag har utrett den här frågan.

Sex storregioner föreslås och för Värmlands del så ser verkar det bli västerut som vi ska vända oss. Värmland, Västra Götaland och Hallands län föreslås bli en av de nya regionerna.

Ett förslag som kommunstyrelsens ordförande i Säffle, Dag Rogne, ser positivt på.

– Jämfört med alternativet, att ligga som en västlig utpost i en stor region österut, så är väl det här en ren vinstlott för Säffle. Jag tror att det kan ge positiva effekter för oss mot arbetsmarknaden i Göteborg, säger Rogne.

Utredningen i övrigt föreslår följande indelning:

• Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland.

• Gävleborg, Dalarna, Uppsala, Västmanland, Örebro och Södermanland.

• Stockholm och Gotland.

• Östergötland, Jönköping, Kalmar och Kronoberg.

• Skåne och Blekinge.

Ett skarpt förslag väntas presenteras 30 juni.

Sverige ska delas in i färre län, regioner och landsting än vad som är fallet i dag. Under torsdagen så presenterades ett första förslag från indelningskommittén som på regeringens uppdrag har utrett den här frågan.

Sex storregioner föreslås och för Värmlands del så ser verkar det bli västerut som vi ska vända oss. Värmland, Västra Götaland och Hallands län föreslås bli en av de nya regionerna.

Ett förslag som kommunstyrelsens ordförande i Säffle, Dag Rogne, ser positivt på.

– Jämfört med alternativet, att ligga som en västlig utpost i en stor region österut, så är väl det här en ren vinstlott för Säffle. Jag tror att det kan ge positiva effekter för oss mot arbetsmarknaden i Göteborg, säger Rogne.

Utredningen i övrigt föreslår följande indelning:

• Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland.

• Gävleborg, Dalarna, Uppsala, Västmanland, Örebro och Södermanland.

• Stockholm och Gotland.

• Östergötland, Jönköping, Kalmar och Kronoberg.

• Skåne och Blekinge.

Ett skarpt förslag väntas presenteras 30 juni.