2016-03-09 16:49

2016-03-09 16:49

Utmaningar för Tingvallaskolan

SÄFFLE: Flera alternativ för Tingvallaskolan

Tingvallaskolans lokaler matchar inte antalet elever. Åtgärder kommer att krävas på både kort och lång sikt.
– Vi måste göra någonting och Hus 5 kommer att behöva användas, säger skolans rektor Anders Eldh.

Föräldrar till barn på Tingvallaskolan var inbjudna på ett informationsmöte om skolans framtid, på måndagskvällen.

Christer Carlsson, utvecklingschef för grundskolan och Anders Eldh, rektor på Tingvallaskolan, presenterade en nulägesrapport och även idéer och tankar inför det som väntar.

Enkelt och kortfattat beskrivet är Tingvallaskolans lokaler i vissa avseenden inte ändamålsenliga och inte tillräckligt stora som situationen nu ser ut.

Undervisning hålls i klassrum där ventilationen inte klarar av så många elever som det just nu handlar om.

Dessutom så används lokaler som ska avvecklas så snart som möjligt. Gula villan, som i dag inrymmer grundsärskola och en fritidsavdelning, ska utrymmas redan tills nästa läsår. Särskolan och fritidsavdelningar ska in under samma tak som den övriga skolverksamheten, detta är redan klubbat.

Det finns också ett behov av att lämna den paviljong som i dag inrymmer fritidsavdelningen Skogsmusen.

– Det är ingen tvekan om att vi inte kan fortsätta såhär. Det saknas tre klassrum på lågstadiet och lika många på mellanstadiet. Samtidigt så är matsalen rejält underdimensionerad, säger Christer Carlsson.

Planerna inför fortsättningen kan delas in i tre olika etapper. Den första och således mest brådskande rör det kommande läsåret, 2016-2017.

Enligt rektor Anders Eldh så kommer dock skolan inte hinna med några omfattande förändringar redan till höstterminen.

– Det blir inga jättestora förändringar, det finns det inte tid till. Nästa läsår kommer att bli fortsatt ansträngt och jag tillsammans med personalen behöver komma fram till hur vi ska använda lokalerna på bästa sätt, säger han.

Redan i dag så bedrivs skolverksamhet i intilliggande Hus 5. Förberedande språkklasser för nyanlända elever är förlagda där och motsvarande ytor, kanske med en liten utökning, kommer att användas även nästa år.

– Vilka verksamheter som ska finns i Hus 5 nästa läsår, det är upp till mig som rektor att avgöra det. Det finns många olika tankar kring detta och vi får se var vi landar, säger Anders Eldh.

Flera tänkbara vägar

Etappen därefter kommer att behöva planeras och jobbas fram under det kommande läsåret och sjösättas till hösten 2017. Då finns flera tänkbara vägar att gå, enligt Anders Eldh och Christer Carlsson.

Det kan bli så att nya paviljonger hyrs in och placeras på skolgården. Den andra vägen innehåller en ombyggnad av ytterligare lokaler i Hus 5 för att få fram de utrymmen och skolsalar som kommer att krävas.

– Hus 5 som kommunen redan äger är ekonomiskt en mer fördelaktig lösning, säger Christer Carlsson.

En flytt av hela mellanstadiet till Hus 5 har varit det förslag som förvaltningsledningen tidigare förordat.

Under mötet så framkom det även ett antal nya spår och tänkbara lösningar för Tingvallaskolan. En flytt av matsalen till Hus 5 och att kanske bygga ett tillagningskök i anslutning till denna nya matsal var ett alternativ.

Det fördes även fram idéer som bottnar i diskussionen om en framtida bollhall/idrottshall på Sporthälla.

Som Säffle-Tidningen tidigare har berättat så finns det en överhängande risk att bollhallen i Värmlandsbro kommer att tas tillbaka av Moelven nästa år. Detta har satt i gång en diskussion om att eventuellt bygga en ny idrottshall på Sporthälla.

Om Tingvallaskolan skulle kunna förlägga sin idrottsundervisning till en sådan hall så skulle det frigöras ytor i den nuvarande gymnastiksalen. Ytor som möjligtvis skulle kunna omvandlas till klassrum.

Långsiktighet

Den avslutande etappen är den som betydligt mer långsiktigt ska ge svar på hur Tingvallaskolan och hela det östra skolområdet ska vara organiserat i framtiden.

Denna etapp blickar 5-8 år framåt i tiden och kan komma att innebära nybyggnation på Tingvalla för att möta lokalbehoven.

– Det handlar om att politikerna behöver ta fram en långsiktig strategi för det östra skolområdet. Detta är något som saknas i Säffle, säger Christer Carlsson.

Föräldrar till barn på Tingvallaskolan var inbjudna på ett informationsmöte om skolans framtid, på måndagskvällen.

Christer Carlsson, utvecklingschef för grundskolan och Anders Eldh, rektor på Tingvallaskolan, presenterade en nulägesrapport och även idéer och tankar inför det som väntar.

Enkelt och kortfattat beskrivet är Tingvallaskolans lokaler i vissa avseenden inte ändamålsenliga och inte tillräckligt stora som situationen nu ser ut.

Undervisning hålls i klassrum där ventilationen inte klarar av så många elever som det just nu handlar om.

Dessutom så används lokaler som ska avvecklas så snart som möjligt. Gula villan, som i dag inrymmer grundsärskola och en fritidsavdelning, ska utrymmas redan tills nästa läsår. Särskolan och fritidsavdelningar ska in under samma tak som den övriga skolverksamheten, detta är redan klubbat.

Det finns också ett behov av att lämna den paviljong som i dag inrymmer fritidsavdelningen Skogsmusen.

– Det är ingen tvekan om att vi inte kan fortsätta såhär. Det saknas tre klassrum på lågstadiet och lika många på mellanstadiet. Samtidigt så är matsalen rejält underdimensionerad, säger Christer Carlsson.

Planerna inför fortsättningen kan delas in i tre olika etapper. Den första och således mest brådskande rör det kommande läsåret, 2016-2017.

Enligt rektor Anders Eldh så kommer dock skolan inte hinna med några omfattande förändringar redan till höstterminen.

– Det blir inga jättestora förändringar, det finns det inte tid till. Nästa läsår kommer att bli fortsatt ansträngt och jag tillsammans med personalen behöver komma fram till hur vi ska använda lokalerna på bästa sätt, säger han.

Redan i dag så bedrivs skolverksamhet i intilliggande Hus 5. Förberedande språkklasser för nyanlända elever är förlagda där och motsvarande ytor, kanske med en liten utökning, kommer att användas även nästa år.

– Vilka verksamheter som ska finns i Hus 5 nästa läsår, det är upp till mig som rektor att avgöra det. Det finns många olika tankar kring detta och vi får se var vi landar, säger Anders Eldh.

Flera tänkbara vägar

Etappen därefter kommer att behöva planeras och jobbas fram under det kommande läsåret och sjösättas till hösten 2017. Då finns flera tänkbara vägar att gå, enligt Anders Eldh och Christer Carlsson.

Det kan bli så att nya paviljonger hyrs in och placeras på skolgården. Den andra vägen innehåller en ombyggnad av ytterligare lokaler i Hus 5 för att få fram de utrymmen och skolsalar som kommer att krävas.

– Hus 5 som kommunen redan äger är ekonomiskt en mer fördelaktig lösning, säger Christer Carlsson.

En flytt av hela mellanstadiet till Hus 5 har varit det förslag som förvaltningsledningen tidigare förordat.

Under mötet så framkom det även ett antal nya spår och tänkbara lösningar för Tingvallaskolan. En flytt av matsalen till Hus 5 och att kanske bygga ett tillagningskök i anslutning till denna nya matsal var ett alternativ.

Det fördes även fram idéer som bottnar i diskussionen om en framtida bollhall/idrottshall på Sporthälla.

Som Säffle-Tidningen tidigare har berättat så finns det en överhängande risk att bollhallen i Värmlandsbro kommer att tas tillbaka av Moelven nästa år. Detta har satt i gång en diskussion om att eventuellt bygga en ny idrottshall på Sporthälla.

Om Tingvallaskolan skulle kunna förlägga sin idrottsundervisning till en sådan hall så skulle det frigöras ytor i den nuvarande gymnastiksalen. Ytor som möjligtvis skulle kunna omvandlas till klassrum.

Långsiktighet

Den avslutande etappen är den som betydligt mer långsiktigt ska ge svar på hur Tingvallaskolan och hela det östra skolområdet ska vara organiserat i framtiden.

Denna etapp blickar 5-8 år framåt i tiden och kan komma att innebära nybyggnation på Tingvalla för att möta lokalbehoven.

– Det handlar om att politikerna behöver ta fram en långsiktig strategi för det östra skolområdet. Detta är något som saknas i Säffle, säger Christer Carlsson.